Naturaretyvärr1 374
Postad: 11 okt 14:58 Redigerad: 11 okt 15:12

Klasskamp

Hej! behöver lite hjälp. Skriver en argumenterande text om migration från ett socialistiskt perspektiv (för migration) och försöker få med ordet klasskamp. Har pratat om solidaritet, segregation osv men hur kan man koppla klasskamp till migration?

 

Hade verkligen uppskattat all hjälp!

Hilda 355 – Live-hjälpare
Postad: 11 okt 16:18

Jag tycker det är en jätteintressant fråga du ställer. Många gånger så hamnar migrationsfrågor i direkt motsatställning till frågor om klasskamp. Man skulle kunna säga att kapitalisterna försöker får arbetarna att sluta tänka på klassförtrycket genom att spela ut arbetare från olika länder mot varandra. De invandrade arbetarna tillhör ju arbetarklassen precis lika mycket som de arbetare som redan finns i landet, men ibland lyckas man splittra gruppen av arbetare genom argumentet att allt som är dåligt beror på att invandrarna accepterar låga löner. Istället för att säga att det är arbetsgivarna som ger dåliga löner. 

Hoppas det lilla resonemanget ger dig en ny infallsvinkel för din analys. 

Kom ihåg att klasskampen är internationell: "Arbetare från alla länder, förena er!"

Naturaretyvärr1 374
Postad: 11 okt 19:40

Skulle jag kunna sätta in detta någonstans i någon av dessa stycken, har verkligen försökt få in det men tycker inte jag lyckas på ett smidigt sätt? Du gav mig ett nytt perspektiv förresten, tack!

 

Utbytet av kulturer via migration har globaliserat samället och har gjort att människor får ta del av livsmedel som tidigare inte varit tillgängliga i deras länder. Istället för att se våra kulturella olikheter som ett problem som måste fixas bör vi se det som en förmåga som stärker vårt samhälle. En globaliserad arbetsplats med bred mångfald kan enligt ett högskolearbete Blekinge (Albinsson et al., 2007) stärka sina anställda då de utvecklar problemlösningsförmåga då de kan stöta på nya problem. Den ökade förbindelsen mellan världens länder har också varit användbar för den internationella handeln. Förutom detta har forskning från regeringskansliet (2013) visat att migration är positivt för flyktingars ursprungsländer, eftersom många invandrare remitterar. Bortsett från att migrationen utvecklat länder så har den bidragit i fattigdomsbekämpning samt ökat demokratin runt om i världen. Hur kan man vara kritiska till detta?

eller:

Jo, många konservatister menar att immigration har ökat brottsligheten i Sverige. Således visar statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2005) att utrikes födda begår brott 2,5 gånger mer än inrikes födda. Det är tydligt att invandrare är överrepresenterade inom denna kategori. Å andra sidan finns det anledningar till denna överrepresentation. En person som bor i ett segregerat område och lever i utanförskap, tar möjligen den kriminella vägen i brist på andra alternativ. Istället för att dra alla över en kam, bör vi istället satsa på att hjälpa människor att undgå denna verklighet. Främlingsfientligheten som skapats av konservatister skapar fördomar att migranter inte medför annat än kriminalitet och terrorism. Men alla migranter är inte kriminella utan flertal bidrar till samhället. Att vara emot migration är därför okänsligt, eftersom oskyldiga människor står i majoritet. Immigranter bör inte betraktas som ett politiskt problem i en debatt där de särskiljs som problematiska och därför stöts ut. Det är ett problem som grundas i politik men smittar av sig till befolkningen och skapar ett “vi” och “dem”, invadrare är människor! Vi alla måste ta hand om varandra för att bekämpa rasism och klasskamp trots att vi lever i en tid där vissa konservativa partier använder sin politik för att segregera. 

Naturaretyvärr1 374
Postad: 11 okt 19:42

Måste argumentera ur tt socialistiskt perspektiv, det är därför jag vill ha med begreppet klasskamp

är medveten om att det är ett slagord inom socialismen

Svara Avbryt
Close