2 svar
57 visningar
champion96 18
Postad: 13 feb 2018

Koldioxid utsläpp

Jag har en uppgift som jag har fastnat på. Jag vet inte om underkategori teknik passar, men iallafall ämnet handlar om natur och miljö.  

I uppgiften står det bara: Med rötning av organiskt avfall kan 0,28 MTCE/ ton sparas. MTCE = Metric tons of carbon equivalents/tons kolekvivalenter. 2015 behandlades 800 000 ton organiskt avfall genom biologisk återvinning i Sverige. Jag ska beräkna hur mycket koldioxid som kan tas omhand om allt organiskt avfall skulle rötas dvs istället för att deponeras.

 Jag är tacksam om någon kan hjälpa mig. 

mag1 119
Postad: 14 feb 2018

För varje ton kol kan med rötning 0,28 MTCE sparas, och det var 800000 ton organiskt avfall som behandlades 2015. Om vi antar att allt organiskt avfall är i kolekvivalenter behöver du bara multiplicera faktorerna med varandra.

En hel del av det organiska materialet är nog vatten och annat som inte är kolekvivalenter, men då uppgiften inte anger det kan du anta att hela mängden (800000) är kolekvivalenter.

champion96 18
Postad: 14 feb 2018

Men jag ska ju beräkna koldioxid som kan tas omhand. MTCE betyder i princip tons C (kol) och jag ska beräkna tons CO2 (koldioxid). Borde man inte då göra om 0,28 MTCE så att det gäller för koldioxid?

Problemet är jag vet inte hur jag ska göra om det.

Svara Avbryt
Close