2 svar
60 visningar
Deknazlän 1
Postad: 14 apr 2019

kolväte och förbränning.

Hej!

Jag har försökt lösa en uppgift men är ganska osäker på svaret är rätt. Frågan lyder

10 cm3 av ett gasformigt kolväte reagerar fullständigt med exakt 40 cm3 syrgas, samtidigt som det bildas 30 cm3 koldioxid. Bestäm kolvätets empiriska formel. Antag att alla volymer mäts vid samma temperatur och tryck.

och jag har gjort såhär: CH+O2-> CO2

mCH= 10g                                      mO2= 40 g                                mCO2= 30g

MCH= 13,018 g/mol                   MO2= 32 g/mol                        MCO2= 44,01g/mol

nCH= 10/13,018= 0,768.         nO2= 42/32=1,25mol            nC02=30/44,01=0,681mol

 

När jag delar alla substansmängden med de minsta substansmängden så får jag molförhållandet 1:2:1.

fast då är det inte just kolvätets empiriska formel jag löst ut, eller?

Tror jag bara blivit förvirrad och behöver vägledning om jag gjort rätt eller inte. 

Hoppas ni kan hjälpa mig.

Tack på förhand!

Teraeagle 6880 – Moderator
Postad: 14 apr 2019 Redigerad: 14 apr 2019

Nej, det är inte rätt. Du har fått mängderna angivna som volymer men du har satt in dem som gram (dvs en vikt). Du måste utnyttja gasmolvolymen, dvs att 1 mol gaspartiklar har volymen 24,5 dm3 och börja med att räkna ut substansmängden av varje ämne. 

I nästa steg vet du att det finns lika många mol koldioxid som det fanns mol kol i kolvätet (som inte kan skrivas som CH på det sättet du har gjort). 

Sedan måste du ta reda på hur många mol väte som fanns i kolvätet. Det kan du göra genom att räkna ut hur många mol syre som deltar i reaktionen. Allt syre bland reaktanterna kommer från syrgas eftersom ett kolväte bara innehåller kol och väte. Det syre som inte finns i koldioxid måste finnas i vatten. Det finns dubbelt så många mol väte som det finns syre i vatten. Allt väte måste komma från kolvätet eftersom syrgas bara innehåller syreatomer.

Nu vet du både antalet mol kol och antalet mol väte som kom från kolvätet och du kan därför bestämma dess empiriska formel. Fråga igen om något är oklart, för det blir en hel del steg!

EDIT: Jag var lite för snabb och antog att gasmolvolymen var 24,5 dm3, men värdet beror på tryck och temperatur och det är inte givet rumstemperatur och normalt lufttryck, men du kommer ändå att få rätt svar med metoden ovan. Vill du ha en mer generell metod så kan du resonera utifrån den ideala gaslagen och konstatera att substansmängderna kolväte, syre, och koldioxid förhåller sig som 1:4:3.

Affe Jkpg 4647
Postad: 14 apr 2019 Redigerad: 14 apr 2019

Samma volym (tryck och temp) av två gaser innehåller samma antal molekyler. T.ex. ca 24.5 dm3 innehåller 1mol gasmolekyler.
Man kan därför skriva:
1CxHy+4O23CO2+A(H2O)

Bestäm A...osv...

Svara Avbryt
Close