7 svar
170 visningar
Soderstrom 1297
Postad: 8 sep 2020

Kommentera kod

Hur ska man tänka när man ska kommentera sin kod för att den ska bli godkänd? Jag har fått rest på mitt arbete. 

Laguna 13338
Postad: 8 sep 2020

Fick du några kommentarer? Och hur ser din kod ut?

Soderstrom 1297
Postad: 8 sep 2020

Ska kommentera denna. Jag skrev:

%[E]= Elatgang2 (G, d, s)
%Funktionen beräknar sträckan som bilen färdas i efter ett visst intervall
%värdet som väljs på intevallet lagras i vektorn V=G(i)

Laguna 13338
Postad: 8 sep 2020

Jag får nog lämna det åt någon som använder matlab mer än jag gör. 

Aerius 510
Postad: 8 sep 2020

Skriv koden och lägg den i en låda några dagar. Sen tar du upp den och det du inte förstår kommenterar du. Har koden skrivits rätt från början behövs inga kommentarer. Det vill säga om variabelnamn och funktionsnamn väljs på ett smart sätt då kommenterar koden sig själv.

Även om man skriver jättebra kod kan det vara bra att skriva en kort kommentar vad funktionen gör och hur den används längst upp i programfilen.

JohanF 2008
Postad: 8 sep 2020 Redigerad: 8 sep 2020

Kommentera heller inte för mycket. Finns ingen anledning att kommentera sådant som är självklart. Typ

//a=b*c

a=b*c;

(ovanstående var ju inte matlab-kod, men du förstår säkert vad jag menar)

Tigster 252
Postad: 8 sep 2020 Redigerad: 8 sep 2020

MATLAB var länge sen men V borde bara bli en konstant som antar det sista värdet i G? Varför iterera igenom det?

EDIT: 

Börja indentera riktigt också. Det ökar läsbarheten avsevärt.

while foo:

       Do_stuff; (all kod som ska göras i while-loopen flyttas in för att enkelt visa vad det hör till)

end

Aerius 510
Postad: 8 sep 2020

Vad är G, d och s? Parameternamn kan vara en mindre mening bara det är tydligt vad det representerar. Finns olika skolor för hur parametrar namnges men man ska inte vara rädd för att ge långa parameternamn.

Svara Avbryt
Close