3 svar
14 visningar
detrr är nöjd med hjälpen!
detrr 1967
Postad: 13 jan 2018

Kommer NO att sönderfalla? Jämvikter

Hej jag har följande uppgift som jag behöver hjälp med: 

Det jag tänker mig är att reaktionen åt höger då kvävemonoxid bildas är en exoterm reaktion och när  kvävemonoxid sönderfaller så är reaktionen endoterm, dvs reaktionen åt vänster. Vid 1100K borde väll kvävemonoxid sönderfalla på grund av att endoterma reaktioner gynnas av temperaturhöjning. 

Teraeagle 6012 – Moderator
Postad: 13 jan 2018

NO kommer att sönderfalla, men inte av anledningen som du tog upp. Det kan vara bra att lära sig att om K0 så kommer det att finnas väldigt mycket av det på reaktantsidan (vänsterledet) och väldigt lite av det på produktsidan (högerledet) vid jämvikt. Eftersom K är väldigt, väldigt litet här så kommer det alltså att bildas mycket N2 och O2.

detrr 1967
Postad: 13 jan 2018

Ja precis. Den anledningen du tog upp ställde jag upp med hjälp av ett jämviktsekvation och insåg då att det finns lite produkt och mycket av reaktanterna. Men förskjuts inte ett jämviktsläge av temperatur? 

Teraeagle 6012 – Moderator
Postad: 13 jan 2018

Jo, om man höjer eller sänker den. Här har du ju en konstant temperatur på 1100 K, så då har det ingen betydelse.

Svara Avbryt
Close