5 svar
48 visningar
Glenn 94
Postad: 10 nov 18:55

Kommersiella revolutionen

Hej, Hittar inget om denna frågan. Hur har den kommersiella revolutionen under medeltiden påverkat vår tid? 

Tack på förhand. 

Arktos 3633
Postad: 10 nov 19:27

Varifrån har du fått det uttrycket – "den kommersiella revolutionen under medeltiden" ?
Hur presenterades det?  Vad menade man där med medeltiden?
I vilken del av världen rör vi oss?

Glenn 94
Postad: 12 nov 21:33
Arktos skrev:

Varifrån har du fått det uttrycket – "den kommersiella revolutionen under medeltiden" ?
Hur presenterades det?  Vad menade man där med medeltiden?
I vilken del av världen rör vi oss?

 Hej! Ca år 1000-1300. När jag googlar så hittar jag inget om den kommersiella revolutionen under medeltiden. Detta är hela frågan och vad jag svarat hittills: 

Berätta om den kommersiella revolutionen under medeltiden. Varför uppkom den (urbanisering, befolkningsökning) och vad fick den för följder för samhället då? Hur, anser du, har den påverkat vår tid?

Bönderna, byn och jordbruket
Ett flertal förändringar genomfördes inom jordbruket: dels togs nya uppfinningar i bruk. Nya järnredskap, till exempel harven, hjulplogen, bogselen och hästskon som möjliggjorde hästen som dragdjur och väderkvarnen. En stor förändring inom jordbruket var också övergången från tvåsäde till tre säde. I och med tresädet ändrade man variationen av grödor, vilket innebar att bara en tredjedel av jorden måste ligga i träda under ett år. På 1100-talet utvecklades också väderkvarnar vilket underlättade arbetet med att mala mjöl.
Jordens produktivitet ökade som en följd av detta med cirka 50 procent. Sammantaget ledde allt detta till ett överskott på mat som i sin tur möjliggjorde en befolkningsökning.

Den medeltida urbaniseringen (1000-1300)
Under högmedeltiden kunde den lokala och långväga handeln växa tack vare ett politiskt lugnt och fredligt klimat. De många invasioner som drabbat stora delar av Europa under den tidiga medeltiden (till exempel av hunner, araber och vikingar) upphörde. Som en följd av detta utvecklades Europas städer. De blev fler, större och fick olika funktioner, några blev framstående hamnstäder.
Genom den omfattande handeln växte många nordliga italienska städer snabbt och blev snart Europas största. Människor började att dra sig från landsbygden in till städerna för att få arbete som hantverkare eller köpman.

Anteckningar som jag måste ta reda på: Jag hittar inte så mycket om just kommersiella revolutionen i varken boken eller på so-rummet, Orsaker och konsekvenser?
Hur har den påverkat vår tid? Arktos 3633
Postad: 13 nov 00:59 Redigerad: 13 nov 01:26

Knepigt med avgränsning av ämnet!
Men medeltiden brukar man väl räkna från romarrikets upplösning till ca 1300 för "Italien" och ca 1500 för Nordeuropa.  Du verkar tala om Sydeuropa, men du säger inget om hur du har avgränsat ämnet geografiskt. Det bör du nog göra

Här är ett annat förslag till geografisk avgränsning:

Väljer du Nordeuropa, typ länderna runt Östersjön och Engelska kanalen, så spelar den mäktiga Hansan en huvudroll från 1100-talet t o m 1500-talet, med centrum i Lübeck vid den "tyska" Östersjökusten.  Hansan var ett "handelsförbund" som sträckte sig från London till Novgorod.  Man övertog vikingarnas gamla handelsleder österut. 

Inom hela detta område fungerade lågtyska (som talades i Lübeck och hela den låglänta delen av norra "Tyskland") som gemensamt handelsspråk, vilket kom att starkt påverka även  de lokala språken.  En förvånansvärt stor andel av dagens svenska ordförråd är inlån från lågtyska (även om vi  i dag inte längre betraktar dem som som lånord).  Tyska köpmän ingick länge i ledningen för städerna Stockholm och Visby. Man införde skråväsende m m. 

Här kan man tala om en kommersiell omvälvning med stor påverkan ända in i vår tid.

SO-rummet har bra material om detta
https://www.so-rummet.se/kategorier/hansan#

Glenn 94
Postad: 15 nov 15:57
Arktos skrev:

Knepigt med avgränsning av ämnet!
Men medeltiden brukar man väl räkna från romarrikets upplösning till ca 1300 för "Italien" och ca 1500 för Nordeuropa.  Du verkar tala om Sydeuropa, men du säger inget om hur du har avgränsat ämnet geografiskt. Det bör du nog göra

Här är ett annat förslag till geografisk avgränsning:

Väljer du Nordeuropa, typ länderna runt Östersjön och Engelska kanalen, så spelar den mäktiga Hansan en huvudroll från 1100-talet t o m 1500-talet, med centrum i Lübeck vid den "tyska" Östersjökusten.  Hansan var ett "handelsförbund" som sträckte sig från London till Novgorod.  Man övertog vikingarnas gamla handelsleder österut. 

Inom hela detta område fungerade lågtyska (som talades i Lübeck och hela den låglänta delen av norra "Tyskland") som gemensamt handelsspråk, vilket kom att starkt påverka även  de lokala språken.  En förvånansvärt stor andel av dagens svenska ordförråd är inlån från lågtyska (även om vi  i dag inte längre betraktar dem som som lånord).  Tyska köpmän ingick länge i ledningen för städerna Stockholm och Visby. Man införde skråväsende m m. 

Här kan man tala om en kommersiell omvälvning med stor påverkan ända in i vår tid.

SO-rummet har bra material om detta
https://www.so-rummet.se/kategorier/hansan#

Tack! Hur har den kommersiella revolutionen påverkat vår tid? 

Arktos 3633
Postad: 15 nov 20:59

Vilken "kommersiell revolution"?  
Var och när?

Svara Avbryt
Close