8 svar
226 visningar
kotten123 63 – Fd. Medlem
Postad: 29 jul 2020 00:36 Redigerad: 29 jul 2020 01:07

Komplex exponent

11 = 1 = 1-1 =abs(1)-1 =abs(i)1 = abs(i)abs(i) = 1

-1-1 = -1min(-1) = -1max(-1) = 1

Den nedre gränsen för min(i) = -1.

Den övre gränsen för max(i) = 1.

eiπ = -1 = e-iπ(e-iπ)i =(-1)i = 23.14...

Hur kan då(-1)i = 23.14... om k=1 och (-1)abs(i) = -1

Jag sätter en övre gräns på 1 och undre på -1 när jag räknar gränsvärdet ovan. Hur kan den sticka iväg?

Skaft 2373 – F.d. Moderator
Postad: 29 jul 2020 08:52 Redigerad: 29 jul 2020 09:31

Backa till definitionen: Vad betyder "(-1)i(-1)^i"? Är det "minus ett gånger sig självt, i gånger"? Det är inte en hjälpsam definition, för det leder bara till frågan "hur utför man ett imaginärt antal multiplikationer?". En mer generell definition av potenser (komplex bas och komplex exponent) är

wz=ezln(w)w^z = e^{z\ln(w)}

Varför? Därför att detta ger samma resultat i de "enkla" fallen, då allt är reellt och snällt (t.ex. är 23=e3ln(2)=82^3 = e^{3\ln(2)} = 8), samtidigt som det låter oss beräkna komplexa potenser. Men, har vi inte bara skrivit om potensen till en krångligare, som fortfarande har en komplex exponent? Jo, men när basen är e kan vi använda Eulers formel, så nu går potensen att tolka (åtminstone i betydelsen att den kan beräknas).

Så, i ditt fall:

(-1)i=ei·ln(-1)(-1)^i = e^{i\cdot\ln(-1)}

Nytt problem. Vad är logaritmen av -1? Du använde själv Eulers identitet eiπ=-1e^{i\pi} = -1, och här kan logaritmen bara läsas av: i·πi\cdot \pi (om basen är krångligare än -1 kan man ändå skriva om den till formen reiθre^{i\theta} och ta logaritmen av det). Så:

(-1)i=ei·ln(-1)=ei·i·π=e-π0.043(-1)^i = e^{i\cdot\ln(-1)} = e^{i\cdot i \cdot \pi} = e^{-\pi} \approx 0.043

Men, du skrev även att -1=e-iπ-1 = e^{-i\pi}, vilket också stämmer. Här ser det ut som att logaritmen är -iπ-i\pi istället. Använder vi den istället får vi att

(-1)i=ei·ln(-1)=ei·(-i·π)=eπ23.14(-1)^i = e^{i\cdot\ln(-1)} = e^{i\cdot (-i \cdot \pi)} = e^{\pi} \approx 23.14

Och det var svaret du letade efter. Logaritmen har oändligt många rätta värden, pga att -1=eiπ=cos(π)+isin(π)-1 = e^{i\pi} = \cos(\pi) + i \sin(\pi). Cosinus och sinus är ju periodiska, så inget hindrar oss från att slänga på eller dra bort valfritt antal perioder. Varje nytt värde på vinkeln ger ett nytt värde på logaritmen, vilket i sin tur ger ett nytt (också rätt) värde på potensen.

EDIT: Kallade 23.14 fel svar först, fel av mig! Har försökt förtydliga flervärd-heten ovan.

kotten123 63 – Fd. Medlem
Postad: 29 jul 2020 09:45 Redigerad: 29 jul 2020 10:00

Tack för förklaringen.

Finns det något sätt att komma fram till det här resultatet utan att använda Eulers formula? Finns det andra broar mellan det komplexa och reella planen?

Det är jag som gjort fel försökte ändra men gick inte. Det ska vara:

(eiπ)i = 0.043..

Skaft 2373 – F.d. Moderator
Postad: 29 jul 2020 15:04

Man kan undersöka problemet numeriskt också. Funktionen exe^x kan definieras på olika sätt, ett är via dess Taylorserie:

ex=1+x+x22!+x33!+x44!+e^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^4}{4!} + \ldots

Då kan man skriva ett kort datorprogram som beräknar den summan, till önskvärd precision. I det programmet kan man prova att sätta x=iπx=i \pi och x=-iπx=-i \pi, så ser man att båda dessa val ger en summa som går mot -1. Därför är både iπi \pi och -iπ-i \pi giltiga värden av ln(-1)\ln(-1).

Använd sedan samma program till att beräkna eiln(-1)e^{i\ln(-1)}, för båda dessa val av värden på ln(-1). Dvs, låt först x=i·iπ=-πx = i \cdot i\pi = -\pi och se vad summan blir (0.043) och prova sedan x=i·-iπ=πx = i \cdot -i\pi = \pi och kolla summan (23.14).

Jroth 1191 – Fd. Medlem
Postad: 29 jul 2020 18:10 Redigerad: 29 jul 2020 18:11

Det kan vara bra att känna till att principalgrenen vanligtvis utgår från tal med ett argument i intervallet

-π<arg(z)π-\pi<\mathrm{arg}(z)\leq\pi

Notera sträng olikhet till vänster.

Det innebär att talet -1-1 med principalargument tecknas eiπe^{i\pi}

Man får naturligtvis använda andra grenar, t.ex. -1=e-iπ-1=e^{-i\pi} men man måste vara konsekvent, särskilt i ekvationer där likhet ska råda.

kotten123 63 – Fd. Medlem
Postad: 31 jul 2020 00:39 Redigerad: 31 jul 2020 00:41

Wolfram alpha säger:

https://www.wolframalpha.com/input/?i=-1%5E%C3%AE

-1i = eiπ = true (-1i)i = -1Med variabel byte -1 = eiπ =  (eiπ)i  =0,043... men 0,43... -1

https://www.wolframalpha.com/input/?i=-1%5Ei+%3D+e%5E%28ipi%29

Skaft 2373 – F.d. Moderator
Postad: 31 jul 2020 07:26

I den första har du gjort ett i med ^ ovanför, vilket jag inte tror den tolkar som den imaginära enheten.

kotten123 63 – Fd. Medlem
Postad: 31 jul 2020 08:40

https://www.wolframalpha.com/input/?i=-1%5E%28i%29

Nu står det:

Assuming i is the imaginary unit |. Svaret blir forftfarande -1.

Skaft 2373 – F.d. Moderator
Postad: 31 jul 2020 08:50

Aha. Ja, det är för att minustecknet inte ingår i potensen. -1i-1^i tolkar den som -(1i)-(1^i), och 1i1^i är 1.

Svara Avbryt
Close