1 svar
50 visningar
Keduris är nöjd med hjälpen
Keduris 9
Postad: 15 okt 2022 20:34

Komplexa tal uppgift

1) En person vill osedd smyga fram mot ett mål. Vägen till målet kan beskrivas genom tre förflyttningar:

 

1) 40 m i en riktning som från öster avviker 60º mot norr.

2) 30 m åt väster.

3) 50 m i en riktning som från öster avviker 45º mot norr.

 

Lös följande problem med hjälp av dina kunskaper om komplexa tal. Personen tänkes starta i origo. Längdenheten på varje axel får motsvara 1 m.

 

a) Teckna förflyttningarna som tre komplexa tal i polär form.

b) Räkna ut det komplexa tal som motsvarar målets position. Svara på formen 𝑎 + 𝑏𝑖. Svara med heltal.

c) Beräkna även avståndet från startpunkten till målet.

 

 

Har gjort a uppgiften, men är fast på b och c

 

Har skrivit om dom till komplexa tal enligt 1: 20+20√3i , 2: -30 , 3: 25√2+25√2i

Men förstår inte vad som menas med målets position och vad som egentligen efterfrågas i b?

Samma på c förstår inte hur jag ska gå tillväga och vad som efterfrågas riktigt.

 

Tack!

Dr. G 8540
Postad: 15 okt 2022 22:17

b) summera de komplexa talen i a)

Svara Avbryt
Close