1 svar
25 visningar
Partykoalan är nöjd med hjälpen
Partykoalan 437
Postad: 4 jan 21:30

Komposantuppdelning av magnetfält respektive strömmens och laddade partiklars rörelseriktning

Jag hittade ett exempel där magnetfältet delas upp i en parallell och en vinkelrät komposant mot strömmens riktning. Kan man på samma sätt dela upp strömmens riktning (hastighet) i en paralell och en vertikal komposant och gäller detta även laddade partiklar?

Och i det här exemplet, när man komposantuppdelar strömmen, så räknar man med den ursprungliga strömmen gånger sinus för vinkeln mot magnetfältet, eller hur? Fick i alla fall samma svar för båda fall av komposantuppdelning. 

Komposantuppdelning av magnetfältet

Komposantuppdelning av rörelseriktning av strömmen

mrpotatohead 3477
Postad: 4 jan 21:35

Ja, du ser ju att du tar *sin(60) i båda fallen, så det spelar ingen roll. 

Om det gäller laddade partiklar kan du väl testa. Du gjorde det ju jättebra här!

Svara Avbryt
Close