22 svar
86 visningar
da005 är nöjd med hjälpen
da005 Online 77
Postad: 9 sep 18:46

komposthög (ekologi) - naturkunskap 1

KOMPOSTHÖGEN: Lucas och Tilda tittar på det lilla som är kvar efter en stor komposthög i trädgården. Den har fått stå ifred ända sen i våras, då den gjordes i ordning. Lucas funderar: ”I kemin har vi fått lära oss att materia inte kan försvinna. Den kan inte upphöra att existera. Men det kanske inte gäller gräs och löv som man lägger på komposten. Det bara försvinner". Tilda säger: ”Jag vet inte riktigt. Men högen har sjunkit ihop ordentligt. Nu väger den mycket mindre än i våras”. Vad säger du om detta? Har det försvunnit materia eller finns den någon annanstans? Var i så fall?

Jag behöver lite hjälp med den här frågan. För det första: Vad är kompost och vad menas med en komposthög?

mag1 5715
Postad: 9 sep 19:12

Vad har du hittat när du sökt på kompost, på t.ex. wikipedia.

Komposthög, är inte inte så underligt, utan består av "kompost" (hittar du om du söker) och "hög", som i att saker har lagts på hög.

da005 Online 77
Postad: 9 sep 19:26 Redigerad: 9 sep 21:22

typ ett sätt att konservera matavfall och så, men sen fanns det andra förklaringar som jag tyckte var förvirrande 

update: jag har förstått vad kompost är och har nu försökt förklara svaret. Vet dock inte hur jag kan nyansera svaret, eller kan man ens nyansera mer än så? 

Man kan säga att det både har försvunnit materia och gått någon annanstans. Kompost består oftast av organiska material som innehåller näringsämnen. När organismer och mikroorganismer (t.ex växter och djur) dör eller när ett organiskt material (t.ex äpplen) lämnas i naturen bryts de ner av nedbrytare som exempelvis bakterier och maskar som lever under jorden. Vid rätt omständigheter och syretillgång bryts de fullständigt ner och frigörs till näringsämnen, som exempelvis kväve och kol, som sedan växternas rötter och andra underjordiska organismer kan ta upp. 

mag1 5715
Postad: 9 sep 23:17

Bra början. Växternas kolföreningar bryts dock inte ner till "kol", som kan tas upp av andra organismer. Istället omvandlas växtdelarnas kolföreningar till något annat, kommer du på vad?

da005 Online 77
Postad: 10 sep 14:08

kväve? 

mag1 5715
Postad: 10 sep 14:50

Nej kolföreningar i växter, som t.ex. cellulosa,  kan inte omvandlas till kväve. Inte heller blir det till kol, utan t.ex. sockret i cellulosan omvandlas till något annat som inte stannar kvar i komposthögen (tänk på vad som sker med det sockret du själv äter).

da005 Online 77
Postad: 10 sep 15:37

kolhydrater eller något av biomolekylerna? är lite osäker på det här

Nja, det bildas mindre molekyler - samma som du andas ut.

da005 Online 77
Postad: 10 sep 17:11

menar du koldioxid? är lite förvirrad :o

Ja, det är koldioxid jag menar. Vad händer med all den koldioxid som bildas när komposten bryts ner?

da005 Online 77
Postad: 10 sep 19:12

jag antar att den släpps ut i atmosfären 

Ja. Vad händer med komposthögens massa?

da005 Online 77
Postad: 11 sep 16:11

ingen aning 

mag1 5715
Postad: 11 sep 17:24

Om kolhydrater (fast form) bryts ner till koldioxid (gas), som dunstar bort så försvinner väl även den fasta formen av kol bort med vinden...

da005 Online 77
Postad: 11 sep 20:25

Man kan säga att det både har försvunnit materia och gått någon annanstans. Kompost består oftast av organiska material som innehåller näringsämnen. När organismer och mikroorganismer (t.ex växter och djur) dör eller när ett organiskt material (t.ex äpplen) lämnas i naturen bryts de ner av nedbrytare som exempelvis bakterier och maskar som lever under jorden. Vid rätt omständigheter och syretillgång omvandlas växternas kolföreningar till kolhydrater. Kolhydraterna avdunstar och släpps ut i atmosfären i form av koldioxid. 

Ser det bättre ut?

Men bryts inte ämnena ner på något sätt? Och vilka näringsämnen är det som växternas rötter kan ta upp då? 

Nej. Materia försvinner inte (med undantag för kärnreaktioner). Vilka är "växternas kolföreningar" som bryts ner till kolhydrater? Växterna har ju byggt upp kolhydraterna! Kolhydraterna avdunstar inte. Kolhydraterna bryts ner till koldioxid av nedbrytarna (eller av t ex dig och mig, men då är det inte i komposthögen). De proteienr som finns i döda växter och djur bryts ner till t ex urinämne eller ammoniak av nedbrytarna. Dessa ämnen hamnar i jorden, där de kan tas upp av diverse organismer (eller brytas ner mer).

da005 Online 77
Postad: 11 sep 20:59

de omvandlas till kolhydrater tänkte jag, men det var en tydlig förklaring! Så det är de kolhydrater i komposthögen som bryts ner?  Och kan proteiner från komposten också brytas ner i så fall? 

Ja, och om det finns fett så bryts det också ner, liksom alla andra mer komplicerade kemiska föreningar, t ex DNA och alkaloider.

da005 Online 77
Postad: 11 sep 21:31

Jaha okej, stämmer det här bättre då? 

Materien har framförallt gått någon annanstans, det försvinner inte. Kompost består oftast av organiska material som innehåller näringsämnen som t.ex protein, fett, DNA, och alkoholider. När organismer och mikroorganismer (t.ex växter och djur) dör eller när ett organiskt material (t.ex äpplen) lämnas i naturen bryts de ner (vid rätt omständigheter och syretillgång) av nedbrytare som exempelvis bakterier och maskar som lever under jorden. De döda organismerna har uppbyggda kolhydrater som bryts ner till koldioxid av nedbrytarna och sedan släpps ut i atmosfären igen. 

Andra näringsämnen som t.ex proteiner och fett (om det finns) kan brytas ner till t.ex urinämnen eller ammoniak som sedan kan tas upp av växternas rötter eller andra underjordiska organismer. I vissa fall kan näringsämnena brytas ner ännu mer. 

går det att nyansera mer än så? 

da005 skrev:

Jaha okej, stämmer det här bättre då? 

Materien har framförallt gått någon annanstans, det försvinner inte. Kompost består oftast av organiska material som innehåller näringsämnen som t.ex protein, fett, DNA, och alkoholider.

DNA och alkaloider (inte alkoholider, vad är det?) är inte näringsämnen.

När organismer och mikroorganismer (t.ex växter och djur) dör eller när ett organiskt material (t.ex äpplen) lämnas i naturen bryts de ner (vid rätt omständigheter och syretillgång) av nedbrytare som exempelvis bakterier och maskar som lever under jorden. De döda organismerna har uppbyggda kolhydrater som bryts ner till koldioxid av nedbrytarna och sedan släpps ut i atmosfären igen. 

Det finns ganska lite kolhydrater i människor och djur. Vi lagrar vår reservenergi mest i form av fett.

Andra näringsämnen som t.ex proteiner och fett (om det finns) kan brytas ner till t.ex urinämnen eller ammoniak som sedan kan tas upp av växternas rötter eller andra underjordiska organismer.

Det kan inte bildas urinämne eller ammoniak när fetter bryts ner, eftersom det inte finns något kväve i fett.

I vissa fall kan näringsämnena brytas ner ännu mer. 

Näringsämnena bryts ner till koldioxid och vatten, samt kväveinnehållande ämnen när det gäller proteiner.

Det verkar som om du chansar en hel del när du skriver din text. Kolla upp alla fakta du inte är säker på! Det är bättre att inte skriva något alls än att skriva sådant som är fel.

da005 Online 77
Postad: 12 sep 08:30

Jaha okej tack för hjälpen! 

Och jag skrev egentligen det mesta utifrån det jag förstod från din förklaring, jag chansade inte riktigt. 

mag1 5715
Postad: 12 sep 09:14

Merparten volymen/massan i en cell utgörs av vatten, och när cellen dör hålls inte detta vatten kvar utan dunstar bort. Och den massan/volymen som försvinner gör även att komposthögens storlek minskar.

da005 Online 77
Postad: 14 sep 10:12

Tack, det var en tydlig förklaring där!

Svara Avbryt
Close