3 svar
54 visningar
Farina 117
Postad: 4 mar 2023 13:11

Koncentration

Hej

Kan någon förklara för mig vad som menas med det här?

"Reaktionen kan bero olika mycket på de olika reaktanterna.

I en reaktion kan hastigheten bero bara på reaktant A (förutsatt att det finns någon mängd av reaktant B i blandningen) om det måste ske en slags självreaktion inom ämne A innan den slutgiltiga reaktionen kan ske.

Reaktionshastigheten beror oftast på koncentrationen hos båda reaktanter om ingen självreaktion hos ett ämne måste ske innan reaktionen mellan ämnena äger rum."

Jag vet att koncentration av reaktanterna kan påverka reaktionshastighet.

 

Blir tacksam om någon förklarar för mig

Farina skrev:

Hej

Kan någon förklara för mig vad som menas med det här?

"Reaktionen kan bero olika mycket på de olika reaktanterna.

I en reaktion kan hastigheten bero bara på reaktant A (förutsatt att det finns någon mängd av reaktant B i blandningen) om det måste ske en slags självreaktion inom ämne A innan den slutgiltiga reaktionen kan ske.

Det skulle t ex kunna vara så att en A2-molekyl behöver spricka och bli till två mindre A-molekyler innan de kan reagera med ämnet B. Hur många A-molekyler som bildas varje minut beror på hur många A2-molekyler det finns. När det har bildats A-molekyler så reagerar de omedelbart med B-molekylerna. Om man tillsätter mer B så ökar ändå inte reaktionshastigheten. Om man dubblar koncentrationen av A2 så dubblas reaktionshastigheten.

Reaktionshastigheten beror oftast på koncentrationen hos båda reaktanter om ingen självreaktion hos ett ämne måste ske innan reaktionen mellan ämnena äger rum."

Reaktionshastigheten beror på hur ofta det blir kollissioner mellan de olika molekylerna. Dubblar du koncentrationen av den ena (eller den andra) så dubblas reaktionshastigheten. Dubblar du båda koncentrationen blir reaktionshastigheten 4 ggr så stor.

Jag vet att koncentration av reaktanterna kan påverka reaktionshastighet.

 

Blir tacksam om någon förklarar för mig

Farina 117
Postad: 4 mar 2023 17:14
Smaragdalena skrev:
Farina skrev:

Hej

Kan någon förklara för mig vad som menas med det här?

"Reaktionen kan bero olika mycket på de olika reaktanterna.

I en reaktion kan hastigheten bero bara på reaktant A (förutsatt att det finns någon mängd av reaktant B i blandningen) om det måste ske en slags självreaktion inom ämne A innan den slutgiltiga reaktionen kan ske.

Det skulle t ex kunna vara så att en A2-molekyl behöver spricka och bli till två mindre A-molekyler innan de kan reagera med ämnet B. Hur många A-molekyler som bildas varje minut beror på hur många A2-molekyler det finns. När det har bildats A-molekyler så reagerar de omedelbart med B-molekylerna. Om man tillsätter mer B så ökar ändå inte reaktionshastigheten. Om man dubblar koncentrationen av A2 så dubblas reaktionshastigheten.

Kan du ge mig ett exempel där en av reaktanternas koncentration spelar en stor roll? Menar du med A2-molekyl en molkeyl med två atomer? Menar du att de intramolekylära bindningar som finns inom molekylen måste brytas först? 

Är det så att reaktionshastigheten blir 4 ggr större om de båda reaktanterna fördubblas och koefficienten framför reaktanterna är lika med 1? Ska man skriva koefficienten som exponent i formeln 2x  om koefficienten inte är lika med 1?

 

tack för din hjälp

Kan du ge mig ett exempel där en av reaktanternas koncentration spelar en stor roll? Menar du med A2-molekyl en molkeyl med två atomer? Menar du att de intramolekylära bindningar som finns inom molekylen måste brytas först? 

Nej, inte nödvändigtvis (jag försökte förtydliga detta genom att prata om A-molekyler, inte A-atomer), respektive ja.

Är det så att reaktionshastigheten blir 4 ggr större om de båda reaktanterna fördubblas och koefficienten framför reaktanterna är lika med 1? Ska man skriva koefficienten som exponent i formeln 2x  om koefficienten inte är lika med 1?

Jag tänkte på en reaktion av tylen A+B => AB, det borde jag ha förtydligat.

Svara Avbryt
Close