0 svar
42 visningar
Zaem00 är nöjd med hjälpen
Zaem00 2
Postad: 6 jun 14:54

koncentration av kloridjoner

Hej! Jag har löst den uppgiften men vet inte om det är rätt eller fel! Uppgiften är "Vid en bestämning av kloridjonhalten i havsvatten uppmättes 100,0 cm3 av havsvattnet. Detta späddes med avjonat vatten till 1,0 dm3. Av den uppmätta lösningen uppmättes med pipett 25,0 cm3 i en E-kolv. Till kolven tillsattes 2 cm3 kaliumkromatlösning. E-kolvens innehåll titrerades därefter med silvernitratlösning som hade kncentrationen 0,0850 mol/dm3. När 17,9 cm3 av titratorlösningen hade tillsats kunde man ana en rödbrun färg. Beräkna koncentrationen av kloridjoner i havsvattnet." 

 

Jag löste den så här : Bestäm antalet mol silvernitrat (AgNO3) som användes vid titreringen. Antalet mol AgNO3 = koncentration x volym Antalet mol AgNO3 = 0,0850 mol/dm^3 x 17,9 cm^3 / 1000 cm^3/dm^3  Antalet mol AgNO3 = 0,00152 mol.

Sedan använde stoikiometrin mellan AgNO3 och Cl- för att bestämma antalet mol kloridjoner (Cl-) i lösningen. Enligt reaktionsformeln mellan AgNO3 och Cl-: AgNO3 + Cl- -> AgCl + NO3- , det är en 1:1-stoikiometri mellan AgNO3 och Cl-. Det betyder att antalet mol AgNO3 är samma som antalet mol Cl-.

Därefter beräknade koncentrationen av kloridjoner i havsvattnet. Volymen av havsvatten som användes var 100,0 cm^3. Det späddes sedan till 1,0 dm^3. Det innebär att koncentrationen av Cl- i den uppmätta lösningen är samma som koncentrationen i havsvattnet. Volymen av den uppmätta lösningen som användes vid titreringen var 25,0 cm^3, vilket motsvarar 25,0/1000 dm^3 = 0,025 dm^3. Antalet mol Cl- = antalet mol AgNO3 = 0,00152 mol (från steg 1) Koncentrationen av Cl- i havsvattnet = antalet mol Cl- / volymen av lösningen Koncentrationen av Cl- i havsvattnet = 0,00152 mol / 0,025 dm^3 = 0,0608 mol/dm^3 

är det rätt tror ni? Är tacksam om någon svarar, tackar på förhand !

Svara Avbryt
Close