1 svar
8 visningar
Sara ab 12
Postad: Igår

Koncentration och spädning

Hur stor massa AlCl 3 går åt för att bereda 250 cm 3 lösning med Cl - = 0,125
mol/dm 3 ?

V= 250 cm3= 0,25 dm3

C= 0,125 mol/dm3

n=v*c

n(Cl)= 0,25 dm3*0,125 mol/dm3= 0,031 mol

AlCl3--->Al3+3 Cl

1:3

n(Al)= 0,031/3= 0,01 mol

n(AlCl3)= n(Al)+n(Cl)= 0,01+0,031= 0,041 mol

M(AlCl3)= 26,98+ 35,45*3= 133,33 g/mol

m(AlCl3)= n*M= 0,041 mol*133,33 g/mol= 5,5g

Vart är fel svar

Jag hänger inte med på vad det är du har gjort. Du behöver skriva tydligare vad du gör och varför.

Man vill framställa 250 cm3 av en AlCl3-lösning vars kloridjonkoncentration är 0,125 mol/dm3.

Det skall alltså finnas 0,250dm3.0,125 mol/dm3 = 0,03125 mol kloridjoner i lösningen. Detta har du också räknat ut.

Det finns 3 mol kloridjoner i 1 mol AlCl3, så det behövs 0,03125/3 = 0,01041667 mol AlCl3

Molmassan för AlCl3 är 133,33 g/mol (som du ha räknat ut). 

Kommer du vidare härifrån?

Svara Avbryt
Close