11 svar
45 visningar
852sol är nöjd med hjälpen!
852sol 1228
Postad: 23 maj 2020 Redigerad: 23 maj 2020

koncentrationen och volymen är densamma

i denna uppgitft:

Halten hypoklorit (ClO-) i ett blekmedel skulle bestämmas. 30,00 cm3 av belkmedlet adderades till ett överskott och jodidjoner (KI) i utspädd svavelsyra. Följande reaktion sker:

ClO- + 2I- + 2H+ → Cl- + I2 + H2O

Den bildade joden titreras sedan med 0,200 M natriumtiosulfat lösning. Det åtgår 24,3 ml tiosulfatlösning.

I2 + 2S2O32- → 2I- + S4O62-

hur ska man veta att koncentrationen och volymen av S2O32- är densamma som koncentrationen och volymen för Na2S2O3. Jag förstår inte hur det går ihop. Hur kan volymen av S2O32- var densamma som för hela natriumtiosulfatet (detsamma gäller koncentrationen)?

Och om man säger att blekmedlets volym är 30,0 cm3 kan man säga att även volymen ClO- är 30,0 cm3?

Tack på förhand

Natriumtiosulfat är ett salt. Det betyder att en lösning av natriumtiosulfat innehåller natriumjoner och tiosulfatjoner. Det finns inga ”natriumtiosulfatmolekyler” som svävar runt i lösningen. En mol natriumtiosulfat innehåller en mol tiosulfatjoner, vilket innebär att natriumtiosulfatlösningens koncentration är lika stor som tiosulfatjonernas koncentration.

Och om man säger att blekmedlets volym är 30,0 cm3 kan man säga att även volymen ClO- är 30,0 cm3?

Det är lösningen av hypokloritjoner som har volymen 30,0 cm3.

852sol 1228
Postad: 24 maj 2020

Men om det var natriumjoner så förhåller sig ju tiosulfatjonerna till natriumjonerna som 1:2 och då kan väl inte koncentrationen för båda dessa vara densamma? 

Så när man dividerar antal mol ClO- med 0,03 dm3 får man halten i blekmedlet och inte ClO- koncentration?

Tack på förhand

Om du dividerar antalet mol hypokloritjoner med volymen av denna lösning så får du koncentrationen av hypokloritjoner.

Om du dividerar antalet mol natriumtiosulfat med volymen av denna lösning så får du koncentrationen av tiosulfatjoner. Koncentrationen av natriumjoner är dubbelt så stor, eftersom 1 mol natriumtiosulfat består av 2 mol natriumjoner och 2 mol tiosulfatjoner. 

Detta brukar man lära sig i Ke1.

852sol 1228
Postad: 25 maj 2020

Okej tack, men om man exempelvis skulle beräkna koncentrationen av enbart natriumjoner, då skulle man dividera antalet mol natriumjoner på hela natriumtiosulftalösningen så får man dess koncentration i den lösningen. Men om man redovisar med hjälp av variablerna n, c och v under  reaktionsformeln kan man väl inte skriva volymen natriumjoner som volymen av hela natriumtiosulfatlösningen, borde inte det bli ett redovisningsfel. Dessutom om man skulle använda enbart volymen för natriumjoner när man beräknar natriumjonernas koncentration hur hade det blivit då?

Tack på förhand

Jag förstår inte vad du försöker få fram. Menar du att du på något sätt skulle ha en lösning som innehåller natriumjoner men inga andra joner? Vad menar du med "volymen för natriumjoner"?

852sol 1228
Postad: 4 dagar sedan

Om man exempelvis ska skriva upp volymen för natriumjoner, hur kan volymen för en hel lösning egentligen skrivas som volymen av en jontyp såsom natriumjoner, mot bakgrund att det är massor av annat i den lösningen. För om man exempelvis har NaCl lösning med volymen 3 dm3 och då blir volymen natriumjoner 3 dm3, men om man häller i ytterligare vatten blir volymen exempelvis 8 dm3 och då blir även volymen natriumjoner 8 dm3, och det känns lite underligt att volymen av natriumjoner kan öka trots att det inte finns några fler natriumjoner.

Tack på förhand

Teraeagle 10053 – Moderator
Postad: 4 dagar sedan

Jag förstår inte vad du menar. Du har en viss mängd av ämnet som du löser i vatten till en viss volym. Lösningen har en koncentration av ämnet du löste upp som motsvarar ämnets substansmängd delat med lösningens volym. Om du vet lösningens volym och ämnets koncentration kan du alltså räkna ut dess substansmängd i lösningen. Det här är det första man lär sig i kemi 1.

852sol 1228
Postad: 4 dagar sedan

Jo, men det jag undrar över är hur kan man säga att exempelvis natriumjoner har en viss volym, när hela lösningen inte bara består av natriumjoner. Jag menar om hela lösningens volym är 3 dm3 är ju inte natriumjonernas volym det, dem utgör ju en mycket mindre volym. 

Tack på förhand

Teraeagle 10053 – Moderator
Postad: 4 dagar sedan

Det är bara du som har skrivit något om ”natriumjonernas volym”, så det är oklart varifrån du har fått det begreppet. Natriumjonernas volym kan inte mätas och har ingen betydelse i sammanhanget.

852sol 1228
Postad: 3 dagar sedan

Tack, nu fick jag svaret till 0,081 M och då räknade jag med som att volymen som innehöll ClO- var 0,03 dm3 .

Tack på förhand

Svara Avbryt
Close