1 svar
17 visningar
Nea1 5
Postad: 10 jun 08:58

Koncentrationer

Uppgiften: Du häller ihop och blandar lika stora volymer av kalciumkloridlösning och silvernitratlösning. Koncentrationen i ursprunglösningarna är samma. Hur förändras koncentrationen kloridjoner efter blandningen.

Facit: Koncentrationen kloridjoner blir en fjärde del av den ursprungliga (halveras 2 ggr).

Jag började med att skriva reaktionen: CaCl2 + 2 AgNO3 --> 2 AgCl + Ca(NO3)2

När man blandar lösningarna fördubblas volymen och därmed halveras koncentration. Jag förstår inte riktigt varför den halveras igen. 

När silverjonerna reagerar med kloridjonerna faller det ut svårlösligt silverklorid, så de kloridjonerna finns inte kvar i lösningen.

Svara Avbryt
Close