1 svar
38 visningar
Soderstrom 2458
Postad: 8 aug 14:46 Redigerad: 8 aug 14:48

Konfidensintervall

Jag har 3 funderingar här.

Vad står RμR_\mu för?
Varför byter de tecken på ...<μ*(X)-μ<......<\mu*(X)-\mu<...?

och varifrån får de värdet på λα/2\lambda_{\alpha/2}?

Moffen 1868
Postad: 9 aug 19:40 Redigerad: 9 aug 19:40

Hej,

RμR_\mu är precis som den är definierad, det är en "normerad/standardiserad" differens mellan estimatorn för väntevärdet och det faktiska väntevärdet. Det är en stokastisk variabel (och en funktion av den stokastiska variabeln XX) och följer normalfördelningen N0,1N\left(0,1\right).

Man vill "fånga in" det riktiga väntevärdet μ\mu, så man multiplicerar allt med -1-1 och får då även vända på olikheterna.

Värdet på λα/2\lambda_{\alpha/2} för en N0,1N\left(0,1\right) fördelad stokastisk variabel brukar finnas i tabeller och kan ses som något standardvärde, för några vanliga värden på α\alpha.

Svara Avbryt
Close