3 svar
168 visningar
zainab999 302
Postad: 28 feb 22:34

Konjunkturcykel

Kan någon förklara för mig Konjunkturcykel? Det jag vet att den visar att det är i perioder när det är låg och högkonjunktur, det jag menar att det är inte t.ex rak kurva hela tiden utan "vågig", jag vet inte ens hur jag ska förklara...

cforsberg 142
Postad: 1 mar 08:41 Redigerad: 1 mar 08:51

Alltså konjunkturcykeln är en generell benämning på att ekonomin inte växer linjärt - över tid är den 'vågig', men den visar faktiskt tillväxt - alltså utfallet av hur ekonomin växt eller sjunkit. Den visar i sig inte när det är låg- eller högkonjuktur, för det behövs en annan data-serie för..

I Sverige beräknar konjunkturinstitutet denna serie - en teoretisk tillväxt (typ linjär) som är hur Sveriges ekonomi skulle växt om den växte stadigt utan svängningar, givet de produktionsfaktorer (arbetskraft och kapital) som vi har. Denna kallas just teoretisk tillväxt eller potentiell BNP.

Det är när du sätter utfallet av tillväxten eller prognosen i relation till denna potentiella BNP som vi kan definiera om vi befinner oss i lågkonjunktur eller högkonjunktur.

Befinner sig utfall/prognos under potentiell BNP - lågkonjunktur

Befinner sig utfall/prognos över potentiell BNP - högkonjunktur

Oftare pratar man om BNP-gap som just jämför faktiskt BNP och potentiell BNP (för då har du bara en serie) - är BNP-gapet positivt (högkonjuktur), negativt BNP-gap (lågkonjunktur).

Hög- eller lågkonjuktur har inget med tillväxttakten att göra utan nivån på ekonomin (alltså hur stort är förädlingsvärdet ett visst år). En generell trendtillväxt (som typ potentiell BNP har per år) ligger generellt kring 1,5% så har man dock tillväxttakt under detta en längre tid så kommer det för eller senare bli lågkonjuktur om man befann sig i högkonjunktur innan tillväxten började vika.

Likaså befinner man sig i lågkonjuktur och ekonomin växer med 2-4% kan det ändå ta något år tills nivån jobbat sig över den potentiella BNP-nivån. Se aktuellt ex. på detta från finansdep. här: https://www.regeringen.se/4b01f5/contentassets/4611678e68c0471081f25af04d3a88c8/nyckeltal-prognos-22-december-2021.pdf BNP-gapet är negativt 2021 trots stark tillväxt, därför vi kom från lågkonjuktur 2020.

Högkonjukturer dör ofta av externa chocker (som coronaviruset), eller att centralbanker som ska 'reglera farten' i ekonomierna tar i för mycket för att begränsa en överhettning och dödar momentet.

zainab999 302
Postad: 1 mar 20:06

Juste jag tänkte också på pandemin som påverkade världsekonomin, jag vet inte exakt hur och varför det blev lågkonjunktur då men det blev hög arbetslöshet då på grund av antagligen att företag kunde inte betala löner till anställda vilket gör att produktionen minskar och då går det inte bra för ekonomi och det är färre tjänster och varor. När folk är arbetslösa betalar de inte skatt och då påverkas ekonomin och den offentliga sektorn och allt det leder till att BNP minskar. Stämmer det?Eller har jag missat något? Du får gärna lägga till något ifall jag är otydlig eller ifall det finns något som saknas. 

cforsberg 142
Postad: 2 mar 16:27 Redigerad: 2 mar 16:28
zainab999 skrev:

Juste jag tänkte också på pandemin som påverkade världsekonomin, jag vet inte exakt hur och varför det blev lågkonjunktur då men det blev hög arbetslöshet då på grund av antagligen att företag kunde inte betala löner till anställda vilket gör att produktionen minskar och då går det inte bra för ekonomi och det är färre tjänster och varor. När folk är arbetslösa betalar de inte skatt och då påverkas ekonomin och den offentliga sektorn och allt det leder till att BNP minskar. Stämmer det?Eller har jag missat något? Du får gärna lägga till något ifall jag är otydlig eller ifall det finns något som saknas. 

Ja i stort, men BNP beräknas inte utifrån skatt utan förädlingsvärdet i ekonomin (men man kan räkna på 3 olika sätt tro jag det var).

Men skatten påverkar kommunen och regionen lokalt en hel del.

 

Vad som hände med med pandemin och ekonomin var att pandemin var en extern chock för ekonomin - oväntad och man visste inte vad det betydde för ekonomin. Aktörer agerar då genom att man skjuter på investeringar, går ner på sparlåga för att vänta in och se vad detta betyder för den egna verksamheten. Du och jag agerade nog lite liknande, först bunkrade vi lite mat, toapapper, alcogel - men alla resor avbokade vi och inte blev det nya klädinköp, eller restaurangbesök varje helg. När alla gör såhär samtidigt då sjunker spenderat i ekonomin brett och snabbt och lågkonjunkturen är ett faktum. Att alla aktörer gör på detta sätt får då också konsekvensen att folk blir av med jobben, för den där snickaren som behövdes för att bygga ut verksamheten, personalen i butiken och restaurangen behövdes plötsligt inte och arbetslösheten växer. Men ekonomin leder arbetslösheten och inte tvärtom.

Svara Avbryt
Close