5 svar
24 visningar
Farina 31
Postad: 7 jun 11:09

konkurrens

Hej

Jag läste någonstans att inomartskonkurrens leder till breddat resursutnyttjande(ökad nischvolym) medan mellanartskonkurrens leder till krympt nischvoylm. Jag förstår inte anlednignen till att inomartskonkurrens leder till ökad nischvolym. Hur kan det vara möjligt?Är det för att inomartskonkurrens leder till att de som är mer anpassad vid miljön vinner vilket innebär att de har ett större toleransområde?

 

Tack i förväg

mag1 5244
Postad: 7 jun 14:04

En förklaring till ett breddat resursutnyttjande vid inomsartskonkurrens, är att artens överlevnadschanser ökar, om olika populationer inom arten anpassar till att använda lite mer av "nya" resurser. På så vis skulle de individer/populationer som använder mer av de "nya" resurserna, inte konkurrera lika mycket med de andra populationerna, och över tid kan hela arten på så vis gynnas.

Att de bäst anpassade individerna gynnas, stämmer inom en nisch, för dessa individer får genom anpassningen en högre fitness, och borde därmed få mer avkomma än andra mindre anpassade individer. Denna konkurrens sker hela tiden inom arten, och ett breddat resursutnyttjande kan då kompensera för denna konkurrens. D.v.s. vissa individer kan antingen vara bättre anpassade, eller bättre på att anpassa sig till ett breddat resursutnyttjande - och båda dessa individgrupper får en högre fitness. En kombination borde även skulle även kunna ske (även om drivkraften för nischbreddning då kanske inte är lika stark). Kan t.ex. en population av väl anpassade individer utnyttja ytterligare/nya resurser, kan det på så vis öka nischvolymen och (kanske kortsiktigt) minska konkurrensen om nischvolymen mellan individerna inom arten.

Farina 31
Postad: 7 jun 14:49

Så menar du att en inomartskonkurrens leder till en ökad nischvolym pga att de som är bäst anpassade vid miljön dvs har högre toleransområde på en exempelvis abiotisk miljöfaktor blir vanligare genom naturligt urval och en ökad nischvolym leder till att de kan utnyttja nya resurser vilket i sin tur leder till en minskad konkurrens?

mag1 5244
Postad: 7 jun 15:04

Nej inte riktigt. Inomartskonkurrens kan vara en drivkraft till att få individer att utnyttja ytterligare/nya resurser (nischen begränsas ju av t.ex. resurser, och för att nischen skall "expandera" behöver ytterligare resurser användas). Och om individer kan utnyttja mer av de befintliga resurserna (eller till och med liknande/nya resurser), så kan dessa individer utsättas för ett lägre konkurrenstryck inom gruppen. Individerna kan klarar sig med mindre andel av resursen i artens tidigare nisch, då de även kan ta tillvara på resursen utanför denna nisch (i den expanderade nischen).

Motsvarande några djur i en population som dels kan ta del av vatten i en sjö, som artens alla djur delar på. Men dessa "några djur" har även lärt sig att ta del av vatten ifrån en annan källa (dagg på klippor), så de kan enklare dricka sig otörstiga.

Farina 31
Postad: 7 jun 17:17

Kankse är det jag som inte förstår betydelsen av ordet nisch. Är nisch inte samma som de behov som en viss art har?

mag1 5244
Postad: 7 jun 19:03

Nej, en ekologisk nisch är ett område är en art kan leva och få avkomma, motsvarande ett levnadsområde. Det kan vara en miljö med en för arten bra mat temperatur och tillgång på föda etcetera.

Svara Avbryt
Close