5 svar
78 visningar
Qetsiyah 5456 – Live-hjälpare
Postad: 29 maj 2020 13:43 Redigerad: 29 maj 2020 13:43

Konstigt facit, förbränning av brunkol, atombalans

Hej, se här:

I London använde man sig länge av svavelhaltigt brunkol och var länge känt för sin tjocka dimma på grund av dålig förbränning. Avgaserna ut vid en förbränning av brunkol har följande mol-sammansättning med torr bas:

CO2 = 72,0 %
CO = 2,57 %
SO2 = 0,0592 %
O2 = 25,4 %

Brunkolet förbränns med 20 % överskott av ren syrgas. Det finns inget syre i brunkolet. Beräkna ursprunglig sammansättningen av brunkolet i mol%. Gör relevanta antaganden för att lösa uppgiften.


Facit (som våra lata lärare då än en gång tagit från en kosntig amerikansk källa, notera även hur de skriver mol x/mol):


Så som jag tolkar uppgiften skulle jag sätta n4=1,2*n1. Detta är så dumt. De måste förklara vad överskott betyder.

Smaragdalena Online 57623 – Lärare
Postad: 29 maj 2020 14:13

Då får du förklara hur du tolkar uppgiften, jag kan inte alls få fram det ur ditt facit. De räknar ut hur mycket syrgas som behövs för att ge sammansättningen i förbränningsgaserna, och så multiplicerar man hela denna parentes med 1,2.

Qetsiyah 5456 – Live-hjälpare
Postad: 29 maj 2020 14:17 Redigerad: 29 maj 2020 14:19

Överskott i förhållande till hur mycket kol som behöver förbrännas, alltså det som vi har satt till n1.

Vi kan ju inte beräkna överskottet på det som kommer ut ur reaktorn (vi vet ju inte vad som kommer ut förrän vi satt igång reaktorn). Alla andra uppgifter vi har fått så betyder "överskott" överskott i förhållande till bränsle

Smaragdalena Online 57623 – Lärare
Postad: 29 maj 2020 16:12

Det är inte rent kol som förbränns, utan kol, väte och svavel. Men jag håller nog ändå med dig om att det de har räknat fram inte är det de borde. Har du kontrollräknat om det motsvarar 20 % extra, jämfört med om allt kol skulle förbrännas till koldioxid?

Qetsiyah 5456 – Live-hjälpare
Postad: 29 maj 2020 16:16 Redigerad: 29 maj 2020 16:17

Jag frågade precis min lärare, han höll med och sa att det inte blir något sånt på tentan. Mer än så mycket energi tänker jag inte lägga på de här dumma amerikanska frågorna och ännu dummare faciten.

Du minns nog denna https://www.pluggakuten.se/trad/fraga-om-massbalans-med-facit-i-fel-amerikanska-enheter/

Har du kontrollräknat om det motsvarar 20 % extra, jämfört med om allt kol skulle förbrännas till koldioxid?

Njaee jag vet inte, men antagligen inte då jag gjorde på mitt sätt och fick fel.

Pikkart 811
Postad: 29 maj 2020 16:22

Vet inte om jag tycker att det är "typiskt amerikanskt", jag har fått liknande frågor och lösningarna skiljer sig inte. Massförhållanden står det säkert en hel del på google om ifall du söker och vill veta hur man går till väga.

Svara Avbryt
Close