3 svar
57 visningar
Bella24 3
Postad: 27 sep 01:28

Konvertera från c# till python

Kan någon hjälpa mig att konvertera detta till python? Det finns delar som jag kan göra men jag är mer fokuserad på c# . Jag är nybörjare . Det handlar  om att gissa slump_tal . Jag gjorde denna uppgiften själv i c# men det är svårt för mig att konvertera detta till python. 


Console.WriteLine ("Välkommen till  spel");
Random x = new Random ();
int slump_tal = x.Next(1,101);

// Säg till användaren att skriva in ett tal
Console.WriteLine("Skriv ett tal mellan 1 och 100");
string strNr= Console.ReadLine();
int tal = Convert.ToInt32(strNr);

do
{
if (tal > 100)
{

Console.WriteLine("Ogiltigt.Skriv in ett tall mällan 1 och 100");
}
else if (tal < slump_tal)
{

Console.WriteLine("Fel! Du gissade för lågt");
Console.WriteLine ("Gissa igen");
}
else if (tal > slump_tal)
{

Console.WriteLine("Fel! Du gissade för högt");
Console.WriteLine("Gissa igen");
}
tal = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
while(tal == slump_tal);

Console.WriteLine("Grattis du gissade rätt");
Console.WriteLine("Tryck på en enter för att avsluta ...");
Console.ReadLine();


}
}

CurtJ 123
Postad: 27 sep 06:30

Hej,

det är egentligen ingen större skillnad på C# och python (på den här nivån). Det är språk inom samma familj och därför har program i de olika språken ungefär samma uppbyggnad (och utseende). Det som skiljer specifikt för den här uppgiften är de olika metoderna du använder (Console.WriteLine, Console.ReadLine och Random.Next). De tillhör respektive klass i c# men i python har du den inbyggda metoden print() för att skriva på kommandoraden, input() för att läsa  och klassen random för att generera pseudo-slumptal.

En annan uppenbar skillnad är att C# använder måsvingar (curly braces) för att kapsla in kodblock men där använder python indentering. Villkoren i dina if-satser kapslas in med parenteser i C# men in python använder du ett enkelt kolon,

Ex

C#:

if (villkor) {Gör något}

 

python

if villkor:

  gör något

I c# avlutar du alla satser med semikolon och det KAN du göra i python också men har du bara en sats per rad så är det inte nödvändigt.

Med det borde du komma en bra bit på vägen. Återkom gärna om du kör fast.

CurtJ 123
Postad: 27 sep 06:54

Det finns en jättebra sida för python där du hittar allt du behöver för den här uppgiften.

https://www.w3schools.com/python

Lycka till

Det finns en del program och webbsidor som konverterar C# till Python, t ex https://codernate.github.io/CSharpToPython/ . De konverterare jag provat klarar dock inte konvertering av alla klasser så man behöver ändå skriva om en del kod. För att klara det så behöver man kunna en del om båda språken och läsa dokumentationen för dem. @CurtJ tipsade om det som behövs för just denna uppgift, börja där.

Svara Avbryt
Close