8 svar
176 visningar
Andreahedbergs 28
Postad: 20 maj 2020 18:07

Koordinatsystem

Har löst uppgift a och b och undrar om jag skulle kunna få hjälp med uppgift c? Förstår inte hur man ska veta när triangeln vridits ett fjärdedels varv

Smaragdalena 54364 – Lärare
Postad: 20 maj 2020 18:39

Har du ritat? Lägg upp bilden!

larsolof 2746
Postad: 20 maj 2020 19:18

Rita ett koordinatsystem, x-axel och y-axel, på rutat papper.
Rita in triangeln med i uppgiften angivna koordinater.
Vrid papperet 90 grader (ett kvarts varv) moturs.
Sudda ut gamla x-axel och y-axel, och rita in dem på nytt.

Andreahedbergs 28
Postad: 20 maj 2020 19:19

Yes!

här är bilden:

dioid 181
Postad: 20 maj 2020 19:20

Tips 1: Om triangeln roteras runt A så ändras inte A.

Tips 2: Vet du hur någon/några vektorer förändras när de roteras 90 grader? T ex hur blir (1, 0) om den roteras 90 grader kring origo? Eller (0, 1)?

Tips 3: Vet du att rotation är linjär? Att rotera en summa är samma som att rotera deras delar och sen summera?

Tips 4: Att rotera kring en punkt A är samma som att rotera skillnadsvektorerna runt origo.

Andreahedbergs 28
Postad: 20 maj 2020 19:33

okej, tack, men förstår fortfarande inte riktigt... vad menas med att rotationen är linjär? Hur ska jag kunna använda mig av det?

dioid 181
Postad: 20 maj 2020 19:37

Ah, såg nu att det här var Matte1, så det kanske var en för avancerad förklaring. Men min idé är för att rotera (a, b) kring origo (90 grader) kan du rotera (a, 0) kring origo och rotera (0, b) kring origo sen summera de roterade vektorerna.

Andreahedbergs 28
Postad: 22 maj 2020 16:25

Okej, tack! Det kanske är jag som bara inte kopplar just nu, men hur roterar jag (a,0) och (0,b) kring origo?

Smaragdalena 54364 – Lärare
Postad: 22 maj 2020 18:56

Rita!

Svara Avbryt
Close