2 svar
9 visningar
cina747 är nöjd med hjälpen!
cina747 3
Postad: 16 okt 2020

Kopparhalten i kopparmalm

Hej, jag har kört fast i slutet av en beräkning.

Uppgiften är följande: ”kopparhalten i kopparmalm ska bestämmas, av 10 g malm löses all koppar som koppar(ll)joner och lösningen späds till 500 cm^3. Till 25 cm^3 av denna lösningen tillsätts ett överskott av kaliumjodid: 2 Cu^2+ + 4 I^- -> 2CuI + I2

Joden som då bildades titreras med 0,100 mol/dm3 natriumtiosulfatlösning och med stärkelse lösning som indikator: I2 + 2 S2O3^-2 -> S4O6^2- + 2 I^-  
Det går åt 23,50 cm3 natriumsulfatlösning. Vilken var kopparhalten i malmen?

Min lösning:

2 mol Cu2+ Är ekvivalent med 1 mol I2

1 mol I2 är ekvivalent med 2 mol S2O3^-2

1 mol Cu2+ är ekvivalent med 1 mol S2O3 

Känd mängd: 

C(S2O3)= 0,100 mol/dm3. V(S2O3)= 0,02350 dm3. n(S203)= 2,35 * 10^-3

okänd kopparmänd:

n(Cu2+)= 2,35*10^-3. M(Cu2+)= 63,5 mol/dm3.

m(cu2+) = 0,149 g 

Jag får alltså att kopparhalten ska vara 0,149 g men enligt facit är svaret: ”m-totalt=2,9845g” och jag förstår inte vart de får ”m-totalt” från? I ett inlägg med liknande fråga förstod jag att det verkar handla om att lösningen späddes, men jag lyckas inte förstå hur jag ska räkna ut det?

Man löste upp 10 g kopparmalm i 500 ml lösning. Sedan tog man ut 25 ml av denna lösning, d v s 1/20 av den totala mängden. Denna lilla mängd var 0,149 g. Hur mycket fanns det i hela provlösningen, d v s i 500 ml? Detta motsvarar den mängd koppar som fanns i 10 g malm.

cina747 3
Postad: 16 okt 2020

Åh tack, missade att man ju tog ut 25 ml!! Fick rätt svar nu 😊 

Svara Avbryt
Close