8 svar
79 visningar
RisPris är nöjd med hjälpen
RisPris 398
Postad: 1 nov 2021 07:20

korrelation mellan periodiska systemet och styrka av syra/bas

Vi har lärt oss att styrkan av en syra ökar ju längre ner i periodiska systemet man kommer(grupp 7) och att en bas styrka minskar(grupp1), ex jämför LiOH med NaOH. Men jag fattar inte riktigt varför, jag tänker att ökad elektronegstivitet(högre i periodiska systemet grupp7) borde innebära mer syrlig då i exempelvis HCl så håller elektronen hårdare i Cl och gör det lättare för vätejonen att dissaociera

Det är storleken hos halogeniden som har betydelse. Fluoridjonen är väldigt liten så minusladdningen blir väldigt koncentrerad om HF avger en vätejon. Det gör att det blir svårare för vätejonen att lämna.

Kolla man istället på t ex HI så är jodidjonen mycket större än fluoridjonen så laddningen sprids ut över en mycket större volym om vätejonen försöker att lämna. Det gör att den heller inte binds lika starkt till jodatomen varvid HI blir en starkare syra än HF.


Tillägg: 1 nov 2021 08:57

Just HF är faktiskt en svagare syra än man kan förvänta sig. Det beror på många faktorer varav det jag skrev ovan är en av förklaringarna. Man kan även tillägga att HF kan vätebinda till vattnet vilket gör den oprotolyserade molekylen mer gynnsam att bilda. 

RisPris 398
Postad: 1 nov 2021 09:36
  1. Teraeagle skrev:

    Det är storleken hos halogeniden som har betydelse. Fluoridjonen är väldigt liten så minusladdningen blir väldigt koncentrerad om HF avger en vätejon. Det gör att det blir svårare för vätejonen att lämna.

    Kolla man istället på t ex HI så är jodidjonen mycket större än fluoridjonen så laddningen sprids ut över en mycket större volym om vätejonen försöker att lämna. Det gör att den heller inte binds lika starkt till jodatomen varvid HI blir en starkare syra än HF.


    Tillägg: 1 nov 2021 08:57

    Just HF är faktiskt en svagare syra än man kan förvänta sig. Det beror på många faktorer varav det jag skrev ovan är en av förklaringarna. Man kan även tillägga att HF kan vätebinda till vattnet vilket gör den oprotolyserade molekylen mer gynnsam att bilda. 

Men hur blir det då med baser tänker blir det inte fel? En bas blir ju starkare vid mindre elektron moln? Skulle det inte vara tvärt om då? Då finns det ju ett bara ett mindre elektronmolns som kan ”stabilisera” laddning skillnaden?

Jo det blir tvärt om för baser. Fluoridjonen är en starkare bas än jodidjonen. 

RisPris 398
Postad: 1 nov 2021 12:02
Teraeagle skrev:

Jo det blir tvärt om för baser. Fluoridjonen är en starkare bas än jodidjonen. 

Men varför vill de ha ett mindre elektronmoln? Hur hjälper det de? Behöver man inte stabilisera den positiva laddningen som bildas? 

Vill ha och vill ha... Fluoridjonen har bara två elektronskal så jonen blir liten. Den positiva laddningen i vätejonen är mycket riktigt extremt instabil. Det är just därför man inte har några fria vätejoner i vattenlösning utan de reagerar alltid och binds till något. Om man löser vätefluorid i vatten så reagerar vätejoner som avges direkt med vatten och bildar oxoniumjoner.

RisPris 398
Postad: 1 nov 2021 12:38
Teraeagle skrev:

Vill ha och vill ha... Fluoridjonen har bara två elektronskal så jonen blir liten. Den positiva laddningen i vätejonen är mycket riktigt extremt instabil. Det är just därför man inte har några fria vätejoner i vattenlösning utan de reagerar alltid och binds till något. Om man löser vätefluorid i vatten så reagerar vätejoner som avges direkt med vatten och bildar oxoniumjoner.

Okej, tror vi försöker svara på två olika frågor. Syftar till gr 1 ivarför är det då att NaOH är starkare än KaOH? 

Natriumhydroxid är inte en starkare bas än kaliumhydroxid. De är inte basiska på samma sätt som syror är sura. Dessa baser är salter som helt delas upp i sina joner vid kontakt med vattnet. Basernas ”styrka” hänger alltså ihop med hur vattenlösliga dessa salter är, och det blir egentligen en annan fråga. 

RisPris 398
Postad: 1 nov 2021 16:18
Teraeagle skrev:

Natriumhydroxid är inte en starkare bas än kaliumhydroxid. De är inte basiska på samma sätt som syror är sura. Dessa baser är salter som helt delas upp i sina joner vid kontakt med vattnet. Basernas ”styrka” hänger alltså ihop med hur vattenlösliga dessa salter är, och det blir egentligen en annan fråga. 

jaha, det är därför jag har så svårt och koppla, men då är det ju logiskt ju mer polär desto bättre löslig. Fatta inte att man måste det inte vara samma sak, tack så mycket! 

 
Svara Avbryt
Close