1 svar
51 visningar
Pluggis99 är nöjd med hjälpen
Pluggis99 23
Postad: 16 dec 2017 13:48

kort och enkel fråga

När en atom absorberar energi så att elektronerna i atomen hoppar från ett lägre till ett högre skal, ändras elektronernas rörelse eller?

Vad händer med elektronerna när atomen har fått mer energi än vad som krävs för jonisationen av elektronen? Släpper den ut energi när elektronen joniseras?

Affe Jkpg 6630
Postad: 16 dec 2017 14:24

Jag antar att du tänker dig att elektronerna absorberar elektro-magnetisk (som t.ex. ljus) energi. Det finns två modeller som beskriver samma sak (företeelse):
1. Partiklar (elektroner, fotoner, etc.)
2. Elektro-magnetisk energi i form av vågrörelse (som t.ex. ljus).

Fotoner existerar då bara i diskreta ljuskvanta med energin E=h*f. En elektron kan då inte absorbera mindre än ett helt kvanta och inte heller annat än multipla heltal av kvanta.
h: Plancks konstant
f: Ljusets frekvens 

Svara Avbryt
Close