fille4535 18
Postad: 29 apr 20:59

Kostnadstryd inflation (orsaker?)

Hej,

 

Jag har fått en uppgift att besvara frågan om varför en kostnadsstyrd inflation uppstår. Detta har jag åstadkommit med än så länge.

Varför uppstår en kostnadsstyrd inflation (orsaker)?

"Kostnadstyrd inflation beror på att produktionskostnaderna stiger så att producenten måste ta ut högre priser för att kompensera. Kostnadsinflation uppstår alltså på utbudssidan och inte efterfrågesidan. Lönerna är en sådan kostnad för företagen. När lönenivån stiger utan motsvarande ökning av produktionen måste företagen kompensera sig genom att höja priserna. De anställda vill sedan kompensera sig med höjda löner därför att priserna stigit (“Löne-pris-spiralen”)."

I svaret ska man dock ha med dessa begrepp: prismekanism, högkonjunktur/lågkonjunktur), ekonomiska kretsloppet.

Hur kan jag inkludera dessa begrepp i min text och i sin tur utveckla denna text till en högre nivå?

Tack.

Svara Avbryt
Close