8 svar
71 visningar
sandraar 41
Postad: 8 nov 2018

Köttproduktion är resursslöseri

Kan du förklara varför köttproduktion är resursslöseri? 

Förstår inte riktigt hur det funkar.

Tack!

Nej, köttproduktion är ett sätt att kunna producera människoföda på marker osm inte kan användas för odling, t ex magra steniga hagmarker.

Teraeagle 6563 – Moderator
Postad: 8 nov 2018 Redigerad: 8 nov 2018

Troligtvis menar man att det försvinner energi i form av värme samt en del näring när grödor ”omvandlas” till kött. Rent energimässigt kan man mätta fler magar om 1 hektar mark används för att odla grödor som sedan äts av människor, jämfört med om grödorna används till att mata boskap som sedan ska ätas av människan. Lägg till att vattenförbrukningen är betydligt högre när man bedriver djuruppfödning.

Teraeagle 6563 – Moderator
Postad: 8 nov 2018 Redigerad: 8 nov 2018
Smaragdalena skrev:

Nej, köttproduktion är ett sätt att kunna producera människoföda på marker osm inte kan användas för odling, t ex magra steniga hagmarker.

Precis, det är inte någon slump att samer bedriver renskötsel när stora delar av Sapmi består av karga fjäll och stenig, sandig barrskog i ett kallt klimat.

sandraar 41
Postad: 8 nov 2018

Tack för svar! Uppskattar det, äntligen förstår jag. Tack :)

Affe Jkpg 4274
Postad: 8 nov 2018
Smaragdalena skrev:

Nej, köttproduktion är ett sätt att kunna producera människoföda på marker osm inte kan användas för odling, t ex magra steniga hagmarker.

 Uj...även svenska bönder odlar stora arealer för foder.

Affe Jkpg 4274
Postad: 9 nov 2018
Teraeagle skrev:
Smaragdalena skrev:

Nej, köttproduktion är ett sätt att kunna producera människoföda på marker osm inte kan användas för odling, t ex magra steniga hagmarker.

Precis, det är inte någon slump att samer bedriver renskötsel när stora delar av Sapmi består av karga fjäll och stenig, sandig barrskog i ett kallt klimat.

 Köttproduktion från ren är försumbar i det stora sammanhanget. 

Jag är uppvuxen på en lantgård där det definitivt inte varit ekonomiskt försvarbart att rensa hagarna på sten och odla upp dem. Gårdens produktion av hö och havre blev till föda för mjölkkorna. Gamla mjölkkor blev korv.

Betesmark och vall är viktiga kolsänkor. Troligen kompenserar detta mer än nog för kornas metanutsläpp.

sandraar 41
Postad: 9 nov 2018

Tack för svar :)

Svara Avbryt
Close