14 svar
709 visningar
Malle 95 – Fd. Medlem
Postad: 12 okt 2017 10:23

Kraft och Rörelse

Uppgift -> https://puu.sh/xWbzK/09a98c9685.png 

Jag tänkte att jag räknar ut accelerationen genom att först räkna ut tiden;

t= s/v = 3/3.2 = 0,937s

a = v/t = 3.2/0,937 = 3,41m/s^2

Och sen räkna ut kraften F= mxa = 1,5 x 3,41 = 5,11 N

Sen tänkte jag att jag ritar ut mg's kraftkomposanter för kraftkomposanten i x led ska väl vara lika med friktionskraften?

Så då blir det Sin(17) = F2/5,11 -> Sin(17) x 5,11 = 1,49 N

Men det känns som jag har gjort fel, är jag helt ute o cyklar eller har jag slarvat någonstans?

HT-Borås 1287
Postad: 12 okt 2017 10:30

 Du får börja med att rita ut de krafter som verkar på vagnen. Då ser du att i rörelseriktningen har du en komposant av mg framåt och en friktionskraft bakåt. Summan (dvs. skillnaden i detta fall) av dessa ger massa * acceleration.

Malle 95 – Fd. Medlem
Postad: 12 okt 2017 10:35

Så du menar att jag ska ta Kraftkomposanty-Kraftkomposantx = mxa? För kraftkomposant x är ju friktionskraften men kraftkomposant y är väl tyngdkraften?

Malle 95 – Fd. Medlem
Postad: 12 okt 2017 10:43

Nvm, jag tror jag fattar! så det blir att räkna ut mg och sen använda trigonometri för att få fram resterande krafter?

HT-Borås 1287
Postad: 12 okt 2017 10:49 Redigerad: 12 okt 2017 10:49

Det sistnämnda är riktigt. Du ska alltså använda komposanten mg sin α, tillsammans med hela friktionskraften F.

Malle 95 – Fd. Medlem
Postad: 12 okt 2017 11:07

Så svaret blir alltså sin(17)xmg = 4,3N ? För xkomposanten är ju friktionskraften och det är ju det som dom frågar efter?

HT-Borås 1287
Postad: 12 okt 2017 11:22

Friktionskraften är inte samma som x-komposanten av mg. Du får ställa upp ekvationen enligt accelerationslagen, integrera två gånger för att få sträckan som funktion av tiden, sätta in de givna siffrorna och på så sätt få fram F.

HT-Borås 1287
Postad: 12 okt 2017 12:17

Accelerationslagen i riktning neråt längs planet (som du har angett som x-riktning): mg sin α - F = ma,

Vinkelrätt mot planet: N - mg cos α = 0 (det finns ingen acceleration i den riktningen). Du behöver inte denna ekvation i uppgiften.

Från den första ekvationen kan du bestämma accelerationen a, som: a = g sin α - F/m,

Integrera det en gång för att få hastigheten - här är accelerationen konstant så du kan använda v = at + v0. Eftersom starten sker från vila är v0 = 0.

Integrera en gång till så du får sträckan s = at22s0. Du mäter sträckan från startläget, så s0 = 0.

Sätter du nu in alla givna siffror får du fram F.

Malle 95 – Fd. Medlem
Postad: 13 okt 2017 10:05

Okej tack!

Malle 95 – Fd. Medlem
Postad: 13 okt 2017 10:43 Redigerad: 13 okt 2017 11:20

Dock så har jag ju varken a eller F i början. Och via ekvationen du skrev "a = g sin α - F/m "så behöver jag ju ha F? eller menar du att F är mg?

HT-Borås 1287
Postad: 13 okt 2017 12:18

F är inte mg. Du får accelerationen a genom villkoret på sträcka och tid. Har du a får du F ur det första sambandet.

Malle 95 – Fd. Medlem
Postad: 13 okt 2017 12:34

Så alltså; ekvationen är F-mg sin(17) = mxa 

v=s/t -> t=s/v = 0,94s 

v=v0 + at -> a= (v-v0)/t -> 3,4m/s^2 

 

F= mxa + mg sin(17)  = 1,5 x 3,4 + (1.5 x 9,82 x sin(17)) = 9,2 N ?

HT-Borås 1287
Postad: 13 okt 2017 12:48

Hastigheten är inte konstant, så du kan inte använda formeln v = s/t. Utgå från att accelerationen är konstant (eftersom alla krafter är konstanta). 

Malle 95 – Fd. Medlem
Postad: 13 okt 2017 13:03

Men går det inte om jag räknar ut medelhastigheten först? så (v0+v1)/2  = 1.6m/s och sen tiden via t=s/v = 3/1.6 = 1.875s 

Och sen (v1-v0)/t =  a= 1.7m/s^2 

Ffr - F =mxa -> F= Ffr- mxa =  ( mgsin(17)) - 1.7x1.5 = 1.7N

HT-Borås 1287
Postad: 13 okt 2017 16:20

Jo, med medelhastigheten blir det riktigt. Sträckan = medelhastigheten * tiden. Men du måste vara klar över förutsättningarna, att medelhastigheten kan beräknas som (v0+v1)/2 bara om hastigheten ändras linjärt (som a*t).

Svara Avbryt
Close