3 svar
36 visningar
Tala064 2
Postad: 9 okt 01:22

Krafter

Kan ni hjälpa mig med uppgiften, jag har skrivit så:

Steg 1: Konvertera vikten av varje bok från gram till kilogram. Eftersom g-värdet anges i N/kg måste vi räkna om vikten av varje bok från gram till kilogram. Vi delar vikten av varje bok (850 gram) med 1000 för att få vikten i kilogram. Så, vikten av varje bok är 0,85 kg. Steg 2: Beräkna kraften som verkar på varje bok. Kraften som verkar på varje bok är lika med bokens vikt multiplicerat med g-värdet. Så kraften som verkar på varje bok är 0,85 kg * 10 N/kg = 8,5 N. Steg 3: Beräkna den totala kraften som verkar på de två böckerna. Eftersom böckerna är staplade ovanför varandra är den totala kraften som verkar på de två böckerna summan av krafterna som verkar på varje bok. Så den totala kraften är 8,5 N + 8,5 N = 17 N. Steg 4: Skriv storleken på krafterna med enheter. Storleken på kraften som verkar på varje bok är 8,5 N, och storleken på den totala kraften som verkar på de två böckerna är 17 N. Sammanfattningsvis är storleken på krafterna som verkar på två böcker, som var och en väger 850 gram, 8,5 N för varje bok och 17 N för den totala kraften. Steg 1: Konvertera vikten av varje bok från gram till kilogram. Vikten av varje bok anges till 850 gram. För att omvandla gram till kilogram dividerar vi med 1000. Vikt av varje bok = 850 gram / 1000 = 0,85 kilogram. Steg 2: Beräkna kraften som verkar på varje bok. Kraften som verkar på varje bok är lika med bokens vikt multiplicerat med g-värdet på 10 N/kg. Kraft som verkar på varje bok = 0,85 kg * 10 N/kg = 8,5 Newton. Steg 3: Beräkna den totala kraften som verkar på de två böckerna. Eftersom böckerna är staplade ovanför varandra är den totala kraften som verkar på de två böckerna summan av krafterna som verkar på varje bok. Total kraft = 8,5 Newton + 8,5 Newton = 17 Newton. Steg 4: Skriv storleken på krafterna med enheter. Storleken på kraften som verkar på varje bok är 8,5 Newton, och storleken på den totala kraften som verkar på de två böckerna är 17 Newton. Sammanfattningsvis är storleken på krafterna som verkar på två böcker, som var och en väger 850 gram, 8,5 Newton för varje bok och 17 Newton för den totala kraften. Det slutliga svaret är 8,5 N för varje bok, 17 N för den totala kraften

Yngve Online 35800 – Livehjälpare
Postad: 9 okt 07:50 Redigerad: 9 okt 07:52

Hej och välkommen till Pluggakuten!

Läs uppgiften igen.

  • Du ska rita en skiss som.visar de kraftet.som verkar på den undre boken. Kraftpilarnas längd ska vara skalenliga.
  • Du ska även beräkna storleken av dessa krafter och ange krafternas eenhet.

Som hjälp att utföes desss uppgofter kan du tänka dig att du är den undre boken.

Vilka krafter känner du då av?

Tips 1: Det är tre krafter som du borde känna av.

Tips 2: Eftersom du (boken) förblir i vila så tar dessa tre krafter ut varandra.

Tala064 2
Postad: 9 okt 08:08

Kan du svara på den? 
jag har bara 40 minuter kvar så jag vill lära hur man kan lösa uppgiften 

Jag kan ge dig ett tips på vilka tre krafter som påverkar den undre lådan:

Blå: Tyngdkraft

Röd: Kraft från den övre lådan

Svart: Normalkraft från bordet.

Svara Avbryt
Close