2 svar
288 visningar
Bookworm 414
Postad: 14 maj 2020 15:37

Krånliga kunskapskrav!

Hej!

Jag har en fråga gällande kunskapskraven som jag inte förstår.

För sve 2: Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.

För sva 2:  Eleven kan skriva väldisponerade utredande texter som lyfter fram välgrundade slutsatser och har referenser till andra källor. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.

Jag vill veta vad är skillnaden mellan vad de säger? Båda är för A nivå för utredande texter. Jag förstår att för sve2 krävs att man ska läsa mellan raderna i sina källor och ge ny information och perspektiv. Men i sva2 står det ingenting sådant förutom att det ska vara väldisponerat och ha en välgrundad slutats. Innebär det att man i sva2 inte behöver läsa mellan raderna och ge nya perspektiv för A nivå, utan det räcker att sammanställa den lästa informationen?

Natascha 1262
Postad: 14 maj 2020 16:09

Vet du vad Bookworm? Jag har också suttit på en massa frågetecken gällande kunskapskraven och vad som allmänt krävs för att jag ska uppnå A i svenska... Jag gick förra terminen ut med A i Sv03 och svenska är också enligt mig det svåraste ämnet. Det är ett så ointressant ämne att det är helt obeskrivligt. Det finns inte en enda uppgift i Sv01-02 och 03 som triggat mig utan allt har jag gjort med en hög dos av suckande, gäspande och lite irritation... 

Jag uppnådde A genom att stryka under vissa delar i kunskapskraven och tänka på dem alltid då det är betygsgrundande uppgifter som ska lämnas in. Om det ex står för ett C "välgrundad slutsats" och för A "välgrundad och nyanserad slutsats" så tar jag vara på det där "nyanserat"! För att uppnå A så ska väldigt mycket vara nyanserat och det var väl det som räddade mig. Lärarna är oftast väldigt usla på att förklara konkret vad man ska göra för att uppnå det man strävar efter. Med andra ord, ta tag i saken själv och bara kör! 

Bookworm 414
Postad: 14 maj 2020 21:29
Natascha skrev:

Vet du vad Bookworm? Jag har också suttit på en massa frågetecken gällande kunskapskraven och vad som allmänt krävs för att jag ska uppnå A i svenska... Jag gick förra terminen ut med A i Sv03 och svenska är också enligt mig det svåraste ämnet. Det är ett så ointressant ämne att det är helt obeskrivligt. Det finns inte en enda uppgift i Sv01-02 och 03 som triggat mig utan allt har jag gjort med en hög dos av suckande, gäspande och lite irritation... 

Jag uppnådde A genom att stryka under vissa delar i kunskapskraven och tänka på dem alltid då det är betygsgrundande uppgifter som ska lämnas in. Om det ex står för ett C "välgrundad slutsats" och för A "välgrundad och nyanserad slutsats" så tar jag vara på det där "nyanserat"! För att uppnå A så ska väldigt mycket vara nyanserat och det var väl det som räddade mig. Lärarna är oftast väldigt usla på att förklara konkret vad man ska göra för att uppnå det man strävar efter. Med andra ord, ta tag i saken själv och bara kör! 

Tack för svar Natascha. Grattis till att du fick A! :)

Jag håller med om att jag ska ta tag i saken själv, men först vill jag veta vad de betyder, det känns säkrare att fråga här på PA gällande kunskapskrav som jag inte förstår än att resonera själv vad de betyder.

Jag går i SVA2 och har lite svårt att förstå hur kunskapskraven till sva 2 för utredande text skiljer sig än för sve2. Ska man alltså fokusera på att sammanställa information från källorna till skillnad från sve2 där man ska till och med ge egna nyanserade perspektiv på dessa?

Svara Avbryt
Close