elefantcat3 185
Postad: 3 apr 13:55

Kriminologi

I vilka kategorier utifrån Mendelsohns viktimologi-teori skulle du placera ungdomar, kvinnor och etniska minoriteter? Motivera varför följande grupper är mer utsatta för vissa typer av brott och hur samhället kan arbeta för att minska denna typ av sårbarhet?

 

Är det dessa kategorier?

Fullständigt oskyldigt offer → offret hade ingenting med sin viktimisering att göra.2. Inte fullt så oskyldigt offer → den som är utsatt bidrar (om än omedvetet) till sin viktimisering.3. Lika skyldig som förövaren → förövaren och den utsatta är lika skyldiga till händelsen.4. Offer mer skyldig än förövaren → offret har provocerat fram händelsen.5. Det mest skyldiga offret → förövaren blir utsatt.Falsk viktimisering → brott har inte begåtts.

Svara Avbryt
Close