3 svar
29 visningar
Boze är nöjd med hjälpen
Boze 43
Postad: 12 nov 11:10

Kristendom - ortodox inriktning

Hej,

har en fråga kring den ortodoxa kyrkan. Enligt ortodox tro, till skillnad från katolsk tro, så har alla biskopar lika stor status. Men där finns även patriarker, som är kyrkornas högsta biskopar. Hur hänger det ihop?

Jag tror man måste se detta ur en historisk kontext. Det börjar egentligen redan under romartiden där katolska kyrkan bildades med säte i Rom som från början också var den kejserliga huvudstaden. Med tiden flyttades fokus mot östra delen av riket där Konstantinopel blev ett viktigt värdsligt och andligt centrum. Det blev med tiden den nya huvudstaden i riket och säte för den ortodoxa läran, främst den grekisk-ortodoxa kyrkan som genom mission spred sig över Östeuropa och östra Medelhavet där det bildades olika ortodoxa kyrkor. I Östrom ville man jämställa Konstantinopel, grekiskan och den "östliga kulturen" med den västliga kulturen som var centrerad runt staden Rom och det latinska språket. Ett led i detta var att jämställa påven med övriga biskopar, vilket man inte ville inom den rörelse som skulle komma att bli katolska kyrkan. Där ansåg man att påven var den främste ledaren inom kyrkan och mer eller mindre Guds ställföreträdare på jorden. Detta, tillsammans med en del teologiska meningsskiljaktigheter, ledde till ett antal konflikter mellan Rom och Konstantinopel. Mest känt är östliga schismen:

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stliga_schismen 

Detta ledde i förlängningen till skapandet av romersk-katolska kyrkan där påven sågs som ledare, samt olika ortodoxa kyrkor där man inte har ett överhuvud på samma sätt som i katolska kyrkan. Det betyder inte att det inte finns ledare inom ortodoxin, för dessa kyrkor leds som sagt av ett antal patriarker. Det är även så att patriarken av Konstantinopel fortfarande anses lite finare och bättre än övriga patriarker ("primus inter pares"), detta trots att Konstantinopel, som numera heter Istanbul, ligger i Turkiet som inte ens är ett kristet land nuförtiden. Den stora katedralen i Konstantinopel, Hagia Sofia, är inte heller en kyrka längre. Att patriarken där fortfarande har så hög status beror nog till stor del av dessa historiska orsaker, att Konstantinopel länge var centrum för ortodoxin. Det är åtminstone min slutsats...

Boze 43
Postad: 12 nov 15:32

Tack så mycket

Så man skulle kunna säga att påven har mycket högre ställning än de andra biskoparna jämfört med ortodoxin där skillnaderna emellan biskopar inte är särskilt stor, ändå om de finns. (då syftar jag på patriarker)

Ja precis

Svara Avbryt
Close