2 svar
209 visningar
Annonyma tjejen är nöjd med hjälpen
Annonyma tjejen 366
Postad: 12 nov 2022 14:55

Kristendomens spridning

Hur fick kristendomen en sådan stor spridning? Tänker att det kanske dels var för att kristendomen var en enklare religion att uppleva till men den fick ju en väldigt enorm spridning, varför? 

Teraeagle 20568 – Moderator
Postad: 12 nov 2022 15:11 Redigerad: 12 nov 2022 15:25

En väldigt viktig händelse är att den romerske kejsaren Konstantin den store anammade kristendomen som med tiden blev statsreligion i romarriket. Med tanke på rikets storlek fick det stora konsekvenser för hur kristendomen kunde spridas i Europa. Minst lika viktigt var kanske romarrikets fall, för i det vakuumet fick kyrkan en central betydelse för samordning, bokföring, utbildning och andra administrativa uppdrag. Till skillnad från under romarriket när stora delar av Europa styrdes av en liten maktelit bestod Europa nu av en mängd mindre kungadömen istället. Kyrkan var det som knöt dessa samman. Detta gjorde att kyrkan också byggde upp ett mycket effektivt hierarkiskt system med präster, biskopar, ärkebiskopar med en påve högst i rang. Påven var dels en andlig ledare, men även en världslig ledare då kyrkan ägde stora mängder mark, kunde ta ut skatt, sätta upp egna arméer o.s.v. Ända fram till 1800-talet styrde påven över ett ganska stort rike som kallades Kyrkostaten. 

Under medeltiden anammade allt fler kungar och furstar kristendomen eftersom de kunde utnyttja den till sin egen fördel. Kyrkan kunde hävda att kungen var utsedd av gud att regera på jorden, medan kungen införde kristendomen som religion i sitt rike. Det var en win-win-situation för bägge parter. 

Ytterligare ett viktigt steg till att göra kristendom till en världsreligion var alla europeiska upptäcktsresor, t.ex. upptäckten av Amerika. Där tvångskristnade man befolkningen och flyttade med tiden över en stor andel kristna européer till dessa kontinenter.

Kristendom är också en religion som bygger på missionsarbete. Det har länge funnits kristna missionärer som har rest till alla möjliga avlägsna platser för att förespråka kristendom. Det är en religion som effektivt tränger undan alla andra religioner eftersom den förespråkar att det bara finns en gud, den kristna guden (det är ett av budorden). Man kan jämföra detta med t.ex. hinduism, där man kan tro på den kristna guden men även ett stort antal andra gudar samtidigt. 

Annonyma tjejen 366
Postad: 12 nov 2022 16:56

Wow! Tack så otroligt mycket!

Svara Avbryt
Close