3 svar
27 visningar
anonym 123 är nöjd med hjälpen
anonym 123 51
Postad: 22 nov 00:14

kroppens funktion

Varför dör man av för hög feber? Vad händer i kroppen då, i detalj? 

Förhöjd kroppstemperatur, eller hypertermi, kan orsaka hjärnskada (blod-hjärnbarriären förstörs, vilket i sin tur kan leda till att oönskade ämnen når fram till hjärnvävnaden och skadar cellerna) och multiorgansvikt. 

mag1 3559
Postad: 22 nov 09:29

Orsakerna till att kroppen inte klarar av hög feber kan vara flera. Feber leder till en ökad svettning, och därmed förlorar kroppen vätska och elektrolyter (=salterna i blodet). Påverkas vätske- och saltbalansen för mycket kan cirkulationsapparaten rubbas (t.ex. hjärtats arbete, blodkärlens styvhet). Pågår febern lägre tid, och/eller är ordentligt förhöjd påverkas cellerna i de centrala organen (de som finns i bålen, lever, njurar etcetera). När dessa celler påverkas, minskar organens kapacitet att hålla resten av kroppen i ett bra skick. Och blir denna påverka för stor kan ett eller flera organ svikta, som silverrygg skrev.

Febern leder till en högre temperatur som påverkar samtliga celler, men kroppen som helhet riskerar att ta mer skada av att t.ex. hjärtats och leverns celler skadas, jämfört med t.ex. muskelvävnad i ett ben. Att muskelcellerna i benet försöker stanna av sin aktivitet för att reparera sig, påverkar inte kroppen så mycket (vid hög feber vill en oftast vara still ändå). Men om t.ex. levern inte kan ta hand om hela kroppen, påverkas även kringliggande organ och dessa organ behöver fungera väl för att resten av kroppen (inklusive levern) skall fungera.

När temperaturen i våra celler blir högre än normalt, kommer detta påverka framför allt proteinerna i cellen. Och proteinernas struktur kommer påverkas av den högre temperaturen och en del proteiner kommer veckas om lite, eller till och med denaturera. Detta gäller både de protein som redan finns bildade i cellen, men även de som håller på att bildas. Denna om-veckning kan leda till felveckning, som cellen känner av och stänger ner proteinbildningen för att försöka få bort de inte helt rätt veckade proteinerna.

Felveckade proteiner kan beskrivas som lite "klibbiga" för andra proteiner, och finns det klibbiga proteiner kan andra rätt veckade proteiner fås att klibba fast sig med de klibbiga. De denaturerade proteinerna kan m.a.o. få andra proteiner runt om kring att denaturera. Denna skadliga och accelererande effekt behöver brytas tidigt och effektivt för att avstanna, men den höga temperaturen gör att många proteiner börjar denaturera samtidigt - så cellens mekanismer för att lösa upp/bryta ner dessa denaturerade proteiner hinner inte med. Och till slut blir det för mycket för cellen att hantera och den stänger ner, eller till och med dör - med efterföljande organsvikt och kroppen dör.

anonym 123 51
Postad: 26 nov 09:30

Tack så mycket!!

Svara Avbryt
Close