villsovaa är nöjd med hjälpen
villsovaa 451
Postad: 16 jun 18:02

KTHs namn?

Hej!

Av ren nyfikenhet – KTH klassas som ett tekniskt UNIVERSITET, så varför heter det kungliga högskolan? Det är väl skillnad, eller? Läste på Wikipedia att KTH erbjuder doktorsutbildning och därför klassas som ett statligt universitet, men finner ingenstans skälet till varför de exempelvis inte byter namn från KTH till KTU eller något som visar att det är ett universitet, snarare än bara en högskola?

Laguna Online 15275
Postad: 16 jun 18:07

Finns det högskolor där man inte kan doktorera? 

villsovaa 451
Postad: 16 jun 18:12
Laguna skrev:

Finns det högskolor där man inte kan doktorera? 

Ingen aning, därför jag frågar:)

Wikipedia:

Tre av universiteten har inte ordet universitet i sitt namn, nämligen Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola. De har sedan 1906, 1927 respektive 1937 haft rätt att utfärda doktorsexamen (tidigare doktorsgrad) men har av historiska skäl behållit sina väl inarbetade namn, som i fallet teknisk högskola dessutom länge ansetts vara en tydligare beskrivning av verksamheten än en universitetsbeteckning. Beteckningen "institut" var under 1800-talet och större delen av 1900-talet en vanlig beteckning på det som senare kallades fackhögskolor. Historiska exempel är Teknologiska institutet, Chalmers tekniska institut och Farmaceutiska institutet. I den engelskspråkiga världen heter flera tekniska högskolor fortfarande Institute of Technology, exempelvis Massachusetts Institute of Technology. Chalmers har länge kallat sig "University" på engelska, medan KTH och Karolinska kallat sig "institute", eftersom "högskola" inte har en bra direktöversättning till engelska (high school betyder närmast gymnasieskola).

villsovaa 451
Postad: 16 jun 20:30
Smaragdalena skrev:

Wikipedia:

Tre av universiteten har inte ordet universitet i sitt namn, nämligen Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola. De har sedan 1906, 1927 respektive 1937 haft rätt att utfärda doktorsexamen (tidigare doktorsgrad) men har av historiska skäl behållit sina väl inarbetade namn, som i fallet teknisk högskola dessutom länge ansetts vara en tydligare beskrivning av verksamheten än en universitetsbeteckning. Beteckningen "institut" var under 1800-talet och större delen av 1900-talet en vanlig beteckning på det som senare kallades fackhögskolor. Historiska exempel är Teknologiska institutet, Chalmers tekniska institut och Farmaceutiska institutet. I den engelskspråkiga världen heter flera tekniska högskolor fortfarande Institute of Technology, exempelvis Massachusetts Institute of Technology. Chalmers har länge kallat sig "University" på engelska, medan KTH och Karolinska kallat sig "institute", eftersom "högskola" inte har en bra direktöversättning till engelska (high school betyder närmast gymnasieskola).

Tackar!

Svara Avbryt
Close