3 svar
42 visningar
Tryharden 52
Postad: 28 maj 2020

Kunskapskrav

Hej!

Denna hänger ihop med mitt förra inlägg där man skall jämföra trä med betong/tegel.

Här är kunskapskraven. Jag förstår helt ärligt inte vad dem menar med "tekniska lösningar".

"Tekniska lösningar" är nog en fråga om konstruktioner av olika slag. Ett exempel kanske kan vara ett avloppssystem. Det är ingen bra idé att bygga avloppsrör av trä, då träet kommer att ruttna. Vi kan använda oss av metall, men inte järn, eftersom det rostar. Vi kan använda cementrör, vilket är mer kostnadseffektivt än metall, men tar mer plats. Vi kan använda plast, vilket är billigt och lätt att forma. Skillnader och likheter mellan dessa material är att metall och trä är mer naturliga material, medan plast och cement kräver mer insatser för att tillverka. Metall och plast har liknande möjligheter i fråga om formbarhet, medan (vissa) metaller och trä har liknande problem vid exponering för vatten och luft samtidigt. 

Tryharden 52
Postad: 28 maj 2020

Jag ska även jämföra trä och betong/tegel med aspekterna hållbarhet, klimat, miljö och hälsa.

Vad ska det innebära, miljö kan väl handla om utsläpp och hållbarhet om hur vida det håller. Men asså hur jag uvteckla det och vad menas med de andra aspekterna?

Ja, det kan nog stämma. Klimat handlar om utsläpp, och hållbarhet om hur hållbart materialet är. Miljö handlar nog i detta fall om hur närmiljön påverkas, mer än utsläppen och påverkan på klimatet. Hälsa handlar om hur materialet påverkar användarna. Ett exempel är eternitplattor, som är extremt hållbara och därför är lämpliga att använda vid husbyggen. Så länge materialet inte skadas, är det ofarligt, men om plattorna skadas kan det kraftigt öka risken för cancer, och ibland även vara dödligt. Det betyder att när materialet ska rivas ned, måste mycket noggrann skyddsutrustning användas. Det är ett exempel på en reflektion kring hälsa. 

Svara Avbryt
Close