4 svar
110 visningar
vt04 är nöjd med hjälpen!
vt04 231
Postad: 10 nov 2019

kväve till salpetersyra, kemisk reaktion

Hej, jag ska skriva hur kväve påverkar försurningen är denna kemiska reaktionen korrekt?

(behöver hjälp med aggregationstillstånden också)

 

N (s) + 02 (g) => NO2 (g)

2NO2 (g) + H2O (l) => HNO2 (g) + HNO3 (g)

HNO3 (g)+ H2O (l)=> NO3-  + H3O+

HNO2 (g) + H2O (l) => NO2-  + H3O+

Teraeagle 10829 – Moderator
Postad: 10 nov 2019 Redigerad: 10 nov 2019

Första steget är fel. I din förra tråd som handlade om svavel så var främsta källan svavel i fossila bränslen, främst tjock eldningsolja som man t.ex. använder inom sjöfarten.

När det handlar om kväve så är det istället kvävgas (N2) i luften som reagerar med syrgas och bildar gaserna kvävedioxid (NO2) samt kvävemonoxid (NO). Den sistnämnda reagerar med syrgas och ombildas till kvävedioxid.

Reaktionerna är bara möjliga vid höga temperaturer, vilket finns i motorer och förbränningsugnar som är i kontakt med luften. Man får alltså kväveoxider vid all typ av förbränning vid närvaro av luft, även om själva bränslet inte innehåller kväve.

Fossila bränslen frigör extra mycket kväveoxider eftersom de själva innehåller en del kväve som sedan delvis omvandlas till kväveoxider vid förbränning. Det finns alltså två källor till utsläppen i dessa fall (luftens kvävgas och kväve från bränslet). Jag tror dock att du kan ignorera detta kväve eftersom reaktionerna är mer komplicerade.

vt04 231
Postad: 10 nov 2019
Teraeagle skrev:

Första steget är fel. I din förra tråd som handlade om svavel så var främsta källan svavel i fossila bränslen, främst tjock eldningsolja som man t.ex. använder inom sjöfarten.

När det handlar om kväve så är det istället kvävgas (N2) i luften som reagerar med syrgas och bildar gaserna kvävedioxid (NO2) samt kvävemonoxid (NO). Den sistnämnda reagerar med syrgas och ombildas till kvävedioxid.

Reaktionerna är bara möjliga vid höga temperaturer, vilket finns i motorer och förbränningsugnar som är i kontakt med luften. Man får alltså kväveoxider vid all typ av förbränning vid närvaro av luft, även om själva bränslet inte innehåller kväve.

Fossila bränslen frigör extra mycket kväveoxider eftersom de själva innehåller en del kväve som sedan delvis omvandlas till kväveoxider vid förbränning. Det finns alltså två källor till utsläppen i dessa fall (luftens kvävgas och kväve från bränslet). Jag tror dock att du kan ignorera detta kväve eftersom reaktionerna är mer komplicerade.

Ahaaa okej tack så mycket!

Ska jag börja reaktionsformeln så här istället?

N2 (g) + O2 (g) => NO (g) + NO2 (g)                                              (men denna är väl inte i balans)

NO (g) + O2 (g) => NO2 (g)

 

Och sen så som jag skrev?

N2(g) + O2(g) —> 2NO(g)

N2(g) + 2O2(g) —> 2NO2(g)

2NO(g) + O2(g) —> 2NO2(g)

Sedan som du skrev.

vt04 231
Postad: 10 nov 2019
Teraeagle skrev:

N2(g) + O2(g) —> 2NO(g)

N2(g) + 2O2(g) —> 2NO2(g)

2NO(g) + O2(g) —> 2NO2(g)

Sedan som du skrev.

Tack så jättemycket!

Svara Avbryt
Close