5 svar
161 visningar
Farih är nöjd med hjälpen!
Farih 56
Postad: 15 maj 2019

Kvävkebassekvensen

Hej! 

jag har en fråga som jag önskar att nån hjälper mig! 

Här är frågan. det som jag kan är: proteiner är uppbyggt på aminosyra och aminosyra är som bokstäver i alfabetet. vilken ordning de kommer i påverkar proteiner betydelse. Det finns en aktiv centrum i proteiner där aminosyror samverkar om en punkt mutation sker där kan det påverkas väldigt mycket. men om den sker lång bort från aktiv centrum så kanske det inte händer mycket.RNA läser av DNA sekvenser och kodar av den till RNA Kedjan. 

Fundera också på vilka egenskaper aminosyrorna cystein respektive fenylalanin har. Vilka olika sidokedjor har de båda aminosyrorna?

Farih 56
Postad: 15 maj 2019

När en MRNA-molekyl och en tRNA-molekyl binds till en ribosom när proteinsyntesen startar. Den kodande delen av mRNA-molekyl startar alltid med bastripletten AUG. Den första tRNA-molekyl som binds till ribosomen bär med sig aminosyran metionin eftersom kodden AUG betyder båda start och metionin. och däremot tRNA-molekylen har ett antikoden som är komplementärt till AUG attså UAC. nästa koden i mRNA alltså UUC blir tillgängligt för att binda en tRNA-molekyl som har ett komplementärt antikkoden. Fenylalanin hamnar i en position som gör att den kan reagera med metionin. Då uppstår en peptidbindning mellan de båda aminosyrona. Mekanismen för reaktionen är att aminogruppen i aminosysyraresten i t-RNA gör en nukleofil attack på kolstomen i karboxylgrupp i en påbörjad polypeptidkedja. Reaktionen sker på samma sätt som andra nukleofila attackar men ribosomen och t-RNA gör att de två molekydelarna kommer i perfekt läge för att reagera med varndra. tRNA-molekylen avspjälkas samtidigt från aminiosyraresten.Ribosonmen förskjuts ett steg som motsvarar en triplett på mRNA-molekylen. 

Då kan nästa tRNA-molekyl bindas till ett nytt kodon. Den vidhängade aminosyran binds i sin tur till de två första aminosyraresterna. proteinsyntesen fortsätter och mRNA-molekylen förflyttas i förhållande till ribosomen så att ett koden i taget läsas av. polypeptidkedjan växer med en aminosyra i taget tills ribosomen kommer fram till ett stoppkodob. 

är dessa det svaret som de vill ha i frågan? 

tack på förhand

Nej, jag tror att de vill resonera om på vilket sätt ett protein skulle kunna få andra egenskaper än tidigare om man byter ut en cystein-rest mot en fenylalanin-rest i ett protein.

Om du har en fråga i ett prov är det sällan någon fördel att svara på något helt annat än det man frågar efter, inte ens om det man skriver är fullständigt korrekt, och jag orkar inte ens skumma igenom din wall of text.

En av mina lärare på gymnasiet sa att ett bra svar skall vara kort, koncist och korrekt. Det ligger mycket i det.

Farih 56
Postad: 15 maj 2019

tack för tipset! 

ja, verkligen jag brukar skriva långa svar på grund av jag är rädd att glömma nåt som ät viktigt att nämna, ingen har rekommenderat mig tidigare att jag måste förkorta mina svar. 

så tack så jättemycket.

Angående fenylalanin så har den opolära sidokedjan består främst av kolkedjor som inte vill interagera med vatten, utan istället undviker det, alltså fett löslig

medan cystein har den polära neutrala sidokedjan som innehåller atomgrupper som är väldigt elektronegativa, såsom hydroxi-grupper (-OH) eller tiolgrupper (-SH). Cystein innehåller en tiolgrupp, vilken är besläktad med en hydroxigrupp, vilken är polär och de interagerar gärna med vatten.

Är det bra så?

Angående fenylalanin så har den opolära sidokedjan består främst av kolkedjor som inte vill interagera med vatten, utan istället undviker det, alltså fett löslig

medan cystein har den polära neutrala sidokedjan som innehåller atomgrupper som är väldigt elektronegativa, såsom hydroxi-grupper (-OH) eller tiolgrupper (-SH). Cystein innehåller en tiolgrupp, vilken är besläktad med en hydroxigrupp, vilken är polär och de interagerar gärna med vatten.

Är det bra så?

Mycket bättrre, men det kan förbättras ännu mer. Ta bort det som inte är relevant (hydroxigrupper) och lägg till att det finns möjlighet för två tiolgrupper att bindas till varandra. Denna möjlighet försvinner alltså om man byter ut cystein mot fenylalanin.

Svara Avbryt
Close