6 svar
216 visningar
Idil M är nöjd med hjälpen
Idil M 235
Postad: 1 jul 2018 15:09

kvotgrupper

Hej

jag har en uppgift med kvotgrupper som jag skulle behöva lite hjälp med.

Visa att 1=1,9,11 och 2=1,13 är normala undergrupper i *14.  Ange elementen i kvotgrupperna *14/1 och *14/2

I svaret ser jag att man ska få *14/1=1N1,3N1 där 1N1=1,9,11 och 3N1=3,5,13

men hur får man fram *14/1=1N1.3N1 

Sedan ska vi få att 1N1=1,9,11 och 3N1=3,5,13  tar man då att 3*1=3 mod 14, men 3*9=27 mod 14 är ju inte 5

Albiki 5096
Postad: 1 jul 2018 16:23

Hej!

Om du kan finna en grupphomomorfism ϕ:Z14*Z14*\phi : \mathbf{Z}^*_{14} \to \mathbf{Z}^*_{14} vars kärna är lika med N1N_1 så är N1N_1 en normal delgrupp i Z14*\mathbf{Z}^*_{14}

    Ker(ϕ)={nZ14*:ϕ(n)=1}\displaystyle \text{Ker}(\phi) = \{n \in \mathbf{Z}^*_{14} : \phi(n) = 1\} 

Prontera 55
Postad: 1 jul 2018 22:31

För att visa att det är normala delgrupper tycker jag att du ska tänka på att *14\mathbb{Z}*_{14} är abelsk. Vad innebär detta för dess delgrupper?

*14/1\mathbb{Z}*_{14} / \mathbb{N}_1 är gruppen som bildas av sidoklasserna av 1\mathbb{N}_1 i *14\mathbb{Z}*_{14}. För att beräkna dessa behöver du först räkna ut alla elementen i *14\mathbb{Z}*_{14}. Sedan är det bara att beräkna sidoklasserna en och en, men tänk på att vilken som helst av elementen i sidoklasserna kan användas som representant för den, vilket innebär att inte alla element i 14\mathbb{Z}_{14} ger upphov till nya sidoklasser. (Om man vill vara lite listig kan du tänka på om ni har lärt er något sätt som man kan bestämma ordningen av en kvotgrupp på och använda sig av det för att veta när man har hittat alla sidoklasserna.)

Vad gäller den sista frågan, vad är 3*11 kongruent med mod 14?

Idil M 235
Postad: 2 jul 2018 14:49

eftersom den är abelsk vet vi att den är stängd, assosiativ, har en invers och neutralt element.

Ska man alltså räkna ut ordningen 0(1) i *14 och sedan samma sak med 0(9) och 0(11) ?

3*11 mod 14 blir väl 5 men i 3N1 för vi ju 3*11=13

Prontera 55
Postad: 2 jul 2018 18:33 Redigerad: 2 jul 2018 18:34

Kriterierna du skrev under abelsk är de som gäller för alla grupper. Abelska grupper är förutom det också kommutativa. Dvs gh=hggh = hg för alla g,hg, h i gruppen. Kom ihåg nu att en normal delgrupp är en delgrupp där höger och vänster sidoklasser sammanfaller. Så om man har delgruppen HH i GG är en normal delgrupp en som uppfyller att gH=HggH = Hg för alla gGg \in G. Kan du nu visa att alla delgrupper av en abelsk grupp måste vara normala?

För att beräkna alla sidoklasser behöver du först beräkna elementen i *14\mathbb{Z}*_{14}, vilket är alla tal från 1 till 13 som är relativt prima (har inga gemensamma delare med) 14. Sen beräknar du sidoklasser genom att ta varje element i *14\mathbb{Z}*_{14} gånger 1\mathbb{N}_1.

Elementen i 313\mathbb{N}_1 behöver inte komma i samma ordning som dom kom i från 1\mathbb{N}_1. Så 3*11 är det som blir 5 och 3*9 är det som blir 13.

edit: formattering

Idil M 235
Postad: 3 jul 2018 09:12

Om man multiplicerar med de element jag får i *14  som blir 1,3,5,9,11,13, får jag:

1,9,11

 31,9,11=3,13,5

 51,9,11=5,3,13

91,9,11=9,11,1

111,9,11=11,1,9

131,9,11=13,5,3

Det jag har svårt att förstå är hur man ska veta att svaret bara ska bli 1N1,3N1 varför inte någon av de andra elementen?

Prontera 55
Postad: 3 jul 2018 12:17

Det du måste tänka på är att det inte spelar någon roll vilken ordning elementen kommer i sidoklasserna. Har 2 sidoklasser samma element, oavsett ordning, är de samma sidoklass. Så 3{1,9,11}=5{1,9,11}=13{1,9,11}3\{1, 9, 11\} = 5\{1, 9, 11\} = 13\{1, 9, 11\}, då de alla innehåller elementen 3, 5, 13, bara i olika ordning. På samma sätt är 1{1,9,11}=9{1,9,11}=11{1,9,11}1\{1, 9, 11\} = 9\{1, 9, 11\} = 11\{1, 9, 11\} då de alla innehåller elementen 1, 9, 11.  1{1,9,11}1\{1, 9, 11\} och 9{1,9,11}9\{1,9,11\} är bara olika representationer av samma sidoklass. Så 111\mathbb{N}_1 och 313\mathbb{N}_1 är bara de enklaste representationerna av de två olika sidoklasser som finns.

Svara Avbryt
Close