7 svar
123 visningar
Miss_Arctic_Altitude är nöjd med hjälpen
Miss_Arctic_Altitude 67
Postad: 20 jul 06:51

Labb - Batteri - Elektricitet

Syfte
Att bestämma batteriets inre resistans, Ri, och elektromekaniska spänning, E.

Förkunskaper
När man använder ett batteri går det ström i en krets. Man säger att batteriet belastas när ström
”tas ut”. Belastningen påverkar batteriets polspänning, men också batteriets livslängd. Ett batteris
egenskaper vid belastning beskrivs av dess inre resistans, Ri
, och elektromotoriska spänning, E.

Materiel och kemikalier
Batteri 1,5 V, reglerbart motstånd, strömbrytare, amperemeter och voltmeter.

Utförande

Läraren använder det reglerbara motståndet för att variera strömmens storlek i kretsen.

Nu kommer läraren att genomföra en serie mätningar av strömstyrkan och spänningen i
kretsen. Skapa en tabell och notera mätvärdena. Det är viktigt att inte få för stark ström i kretsen,
då kan mätinstrumenten gå sönder.

Rita ett diagram över polspänningen som funktion av strömmen och hitta
funktionssambandet.

1-8 

l (mA) - U (V)
67,6 - 1,384
32,8 - 1,426
27,4 -1,43
21,2 - 1,439
17,7 - 1,446
14,6 - 1,451
12,8- 1,453
11,4 - 1,454

Jag vet inte hur jag ska fortsätta uppgiften; "Rita ett diagram över polspänningen som funktion av strömmen och hitta
funktionssambandet."

 

Smaragdalena 57677 – Lärare
Postad: 20 jul 09:25 Redigerad: 20 jul 09:28

Du har ju redan ritat det diagrammet?! Vilken funktion har den räta linjen?

Miss_Arctic_Altitude 67
Postad: 20 jul 11:29 Redigerad: 20 jul 11:29
Smaragdalena skrev:

Du har ju redan ritat det diagrammet?! Vilken funktion har den räta linjen?

y = k * x + m

jag förstår däremot inte vilka variabler som ska "översättas", och motsvara y = k *x + m, i sammanhanget?

Min kursbok är en roman. Min bok "formler & tabeller", modell delikat, har tillfälligt, kommit på avvägar. 

Skriv ut vad du har på x-axeln och y-axeln i diagrammet, så är det lätter att se! Nu står det vad du har på y-axeln men inte vad du har på x-axeln.

Förläng linjen åt vänster så att den korsar y-axeln. Där har du ditt m-värde (EMS eller EMK). Läs av två punkter på linjen och beräkna lutningen. Där har du ditt k (resistansen). Om du drar ut linjen åt höger, så att den korsar x-axeln, så får du fram kortslutningsströmmen.

Miss_Arctic_Altitude 67
Postad: 21 jul 02:50
Smaragdalena skrev:

Skriv ut vad du har på x-axeln och y-axeln i diagrammet, så är det lätter att se! Nu står det vad du har på y-axeln men inte vad du har på x-axeln.

Förläng linjen åt vänster så att den korsar y-axeln. Där har du ditt m-värde (EMS eller EMK). Läs av två punkter på linjen och beräkna lutningen. Där har du ditt k (resistansen). Om du drar ut linjen åt höger, så att den korsar x-axeln, så får du fram kortslutningsströmmen.

Tusen tack för ditt svar! Jag ska testa byta till Geogebra och se om nyttoeffekten, av det är tillräcklig för att hålla deadline.

 

  

Ebola Online 2184
Postad: 21 jul 16:45 Redigerad: 21 jul 17:09

Du har här ritat ett diagram enligt nedan:

I det har du spänning på y-axeln och ström på x-axeln enligt instruktion i laborationen. Funktionssambandet vi kan se är alltså någon form av linjär funktion av typen:

y=kx+my = kx+m

Där vi vet att y=Uy = U i enheten Volt och x=Ix = I i enheten mA. Denna typen av funktion känns igen från kurserna matematik 1 och 2 i gymnasiet. De väsentliga delarna vi behöver för att beskriva funktionssambandet som söks är lutningen kk och skärningen med y-axeln mm. Vi bestämmer dessa på olika sätt med olika noggrannhet. Det bästa är att använda sig av linjär regression med en grafritande miniräknare men en handritad trendlinje räcker förmodligen för uppgiften. 

Det du då själv kan göra är att förlänga hjälplinjen enligt nedan:

Vi ser skärningen med y-axeln någonstans runt ~1,468 V vilket ger m=1,468m = 1,468. Vidare får vi lutningen genom att helt enkelt ta fram lutningen på vår trendlinje med k=Δy/Δxk = \Delta y / \Delta x. Vi kan välja enkla intervall enligt bilden nedan:

Vi får därmed:

Δy=1,43-1,4=0,03\Delta y = 1,43 - 1,4 = 0,03

Δx=30-54,5=-24,5\Delta x = 30- 54,5 = -24,5

k=0,03/-24,5-0,0012k = 0,03 /-24,5 \approx -0,0012

Här förstår vi genast att lutningen beskriver en resistans genom att komma ihåg Ohms lag (U=RIR=U/IU = RI \rightarrow R = U/I). Funktionssambandet blir hursomhelst:

y=-0,0012x+1,468y = -0,0012 x + 1,468

Detta skriver vi om med korrekta variabler som:

U(I)=-0,0012I+1,468U(I) = -0,0012 I + 1,468 [V][V]

Där [V] betyder att om strömmen har enheten milliAmpere får vi ut spänningen i Volt. Från detta funktionssamband kan vi bestämma batteriets inre resistans och elektromotoriska spänning. (Notera att det inte heter "elektromekaniska" utan elektromotoriska egentligen, din lärare på Hermods eller vad det är har skrivit fel). En sak jag skulle göra om jag var du är att skriva om funktionssambandet vi fick fram så att strömmen är i Ampere istället vilket ger:

U(I)=-1,2I+1,468U(I) = -1,2 I + 1,468

Om det fortfarande är något som är oklart skulle jag titta på följande YouTube-video:

Elektromotorisk spänning och inre resistans

Miss_Arctic_Altitude 67
Postad: 21 jul 23:42
Ebola skrev:

Du har här ritat ett diagram enligt nedan:

I det har du spänning på y-axeln och ström på x-axeln enligt instruktion i laborationen. Funktionssambandet vi kan se är alltså någon form av linjär funktion av typen:

y=kx+my = kx+m

Där vi vet att y=Uy = U i enheten Volt och x=Ix = I i enheten mA. Denna typen av funktion känns igen från kurserna matematik 1 och 2 i gymnasiet. De väsentliga delarna vi behöver för att beskriva funktionssambandet som söks är lutningen kk och skärningen med y-axeln mm. Vi bestämmer dessa på olika sätt med olika noggrannhet. Det bästa är att använda sig av linjär regression med en grafritande miniräknare men en handritad trendlinje räcker förmodligen för uppgiften. 

Det du då själv kan göra är att förlänga hjälplinjen enligt nedan:

Vi ser skärningen med y-axeln någonstans runt ~1,468 V vilket ger m=1,468m = 1,468. Vidare får vi lutningen genom att helt enkelt ta fram lutningen på vår trendlinje med k=Δy/Δxk = \Delta y / \Delta x. Vi kan välja enkla intervall enligt bilden nedan:

Vi får därmed:

Δy=1,43-1,4=0,03\Delta y = 1,43 - 1,4 = 0,03

Δx=30-54,5=-24,5\Delta x = 30- 54,5 = -24,5

k=0,03/-24,5-0,0012k = 0,03 /-24,5 \approx -0,0012

Här förstår vi genast att lutningen beskriver en resistans genom att komma ihåg Ohms lag (U=RIR=U/IU = RI \rightarrow R = U/I). Funktionssambandet blir hursomhelst:

y=-0,0012x+1,468y = -0,0012 x + 1,468

Detta skriver vi om med korrekta variabler som:

U(I)=-0,0012I+1,468U(I) = -0,0012 I + 1,468 [V][V]

Där [V] betyder att om strömmen har enheten milliAmpere får vi ut spänningen i Volt. Från detta funktionssamband kan vi bestämma batteriets inre resistans och elektromotoriska spänning. (Notera att det inte heter "elektromekaniska" utan elektromotoriska egentligen, din lärare på Hermods eller vad det är har skrivit fel). En sak jag skulle göra om jag var du är att skriva om funktionssambandet vi fick fram så att strömmen är i Ampere istället vilket ger:

U(I)=-1,2I+1,468U(I) = -1,2 I + 1,468

Om det fortfarande är något som är oklart skulle jag titta på följande YouTube-video:

Elektromotorisk spänning och inre resistans

Tack för ett hästjobb! Läst igenom det en gång. Jag ska detaljstudera exakt allt, du skrivit under morgondagen och påbörja pusslet, ännu en gång. 

Miss_Arctic_Altitude 67
Postad: 23 jul 05:31

Tusen tack för all hjälp i den här tråden! Tiden tvingade mig att överge uppgiften, (rapporten).

Det är ingen idée att försöka imitera kunskap, när jag känner att jag inte får ett grepp om det eller kan se den röda tråden och sammanhanget i delen av kursen som handlar om el.

Svara Avbryt
Close