11 svar
55 visningar
hjälpennaturare123 155
Postad: 20 mar 23:26

Labb på tiosulfatjoner för att mäta reaktionshastighet

Hej, 

Vi har precis gjort en labb om rekationshastigheten hos natriumsulfat. 

Bakgrundsinfo:

När en lösning av natriumtiosulfat, Na2S2O3, reagerar med saltsyra, HCl,  sönderdelas tiosulfatjonerna. Det bildas svavel och svaveldioxid enligt reaktionsformeln:

S2O32- (aq)+2H+ (aq)S (s)+H2O (l)

Det fasta svavlet som bildas gör att lösningen blir grumlig. Genom att mäta hur lång tid det tar för en lösning av natriumtiosulfat att bli ogenomskinlig efter att man tillsatt en syra, kan man få en uppskattning av reaktionshastigheten. 

I detta experiment ska reaktionstiden (som ett mått på reaktionshastigheten) bestämmas när startkoncentrationen av tiosulfatjoner ändras. Koncentrationen av saltsyra (vätejoner) är konstant i alla försök.

 

Det jag undrar är vilka signifikanta felkällor som finns. Jag tog upp att det bildas bubblor som gör att kolsyra skapas--> pH sänks. Men min lärare tyckte inte den var tillräckligt signifikant. Funderar om det kan vara något annat som har med pH att göra som en felkälla. Sedan funderade jag på om en felkälla kan ha att göra med kemisk jämvikt och när ämnen nått det. Jag tänker att pga att ämnen kan gå tillbaka efter de reagerat kanske något sådant kan ha skett att reaktionen skedde men sedan återgick, vilket då ledde till att reaktionstiden blev lång? Vad tror ni? 

Skulle uppskatta hjälp!

Varför skulle  det bildas koldioxid?

hjälpennaturare123 155
Postad: 21 mar 12:51

För att det bildas luftbubblor vid omrörning

Luften består till största delen av annat än koldioxid.

hjälpennaturare123 155
Postad: 21 mar 16:13

Okej tack för svar! Men har du förslag på något annat som kan vara en felkälla?

hjälpennaturare123 skrev:

Genom att mäta hur lång tid det tar för en lösning av natriumtiosulfat att bli ogenomskinlig efter att man tillsatt en syra, kan man få en uppskattning av reaktionshastigheten. 

Hur mäter man den tiden? Ta tid, titta och bedöma när man inte längre ser igenom den? Kan det finnas någon osäkerhet här?

hjälpennaturare123 155
Postad: 21 mar 16:47

Vi mätte med timer på mobil och kollade då och då ned för att se om vi inte kunde se ett kryss som vi hade ritat på ett papper för att sedan ställa bägaren ovanpå. 

Man kanske skulle kunna filma bägaren ovanifrån för att se exakt när ett omslag sker?

Sedan tönker jag om man kan mäta pH värde innan reaktionen sker och efteråt för att veta mer exakt när reaktionen är helt färdig, eller vad tror ni?

hjälpennaturare123 skrev:

Vi mätte med timer på mobil och kollade då och då ned för att se om vi inte kunde se ett kryss som vi hade ritat på ett papper för att sedan ställa bägaren ovanpå. 

Där har du säkert en felkälla. Du och jag skulle nog inte mäta upp samma tid oberoende av varandra. Jag kanske ser sämre, eller gör en annan bedömning. Kanske startar du klockan när du börjar hälla medan jag gör det när jag hällt klart? Häller vi förresten lika snabbt?

Den där tiosulfatlösningen du använder, hur vet du förresten vilken koncentration den har? Samma fråga för saltsyran. 

hjälpennaturare123 155
Postad: 21 mar 17:10

Okej tack för svar. 

Koncentrationerna är kända på vår materiallista. 

Det jag däremot tänker hade kunnat vara en felkälla är att vi borde använt en magnetomrörare istället för att röra för hand med en glasstav. För då kommer ju reaktionshastigheten bero på beroende hur snabbt eller långsamt du rör eftersom omrörning ökar kollisionsytan. Vad tror ni?

hjälpennaturare123 skrev:

Koncentrationerna är kända på vår materiallista. 

Så då kan det omöjligt vara någon annan koncentration i flaskan än vad som står på etiketten? Ni är de första som använder flaskan och den har förvarats på bra sätt, o.s.v. ...

Exempelvis luktar saltsyra rätt illa om man inte sätter på korken. Varför gör den det och kan det påverka koncentrationen?

En tiosulfatlösning som skall vara "0,5 M" kan ju variera från ca 0,45-0,55 utan att etiketten ljuger. Det är +/- 10% bara det. 

För övrigt kunde det vara rätt varmt i vår kemisal en varm sommardag. På vintern var det nästan lite kyligt. Skillnaden var säkert 15 grader inomhus mellan solig sommar och smällkall vinter. Finns det reaktioner som går snabbare när det varmare?

Bra att du börjar tänka på felkällor. Det finns massor! Däremot är en del försumbara och din lärare vill säkert bara se att du har koll och räknar upp de största.

hjälpennaturare123 155
Postad: 21 mar 17:31

Ja precis, vår lärare sa dock att vi skulle utgå från att koncentrationerna var korrekta och kan därav inte använda det som felkälla. 

 

Men vad tror du om den som har med en magnetomrörare att göra? Är den tillräckligt signifikant?

Men vad tror du om den som har med en magnetomrörare att göra? Är den tillräckligt signifikant?

Nej, det tror jag inte. Jag tror att sictransits båda idéer har mycket större betydelse.

Svara Avbryt
Close