5 svar
45 visningar
Dalal 38
Postad: 25 jul 19:30

Labbrapport

Hej,

Jag undrar om man har en felkälla i labbrapport ska den vara en trovärdig metod då?
 

Laguna Online 20243
Postad: 25 jul 19:37

Jag förstår inte frågan. Vad är det som är en metod?

Dalal 38
Postad: 25 jul 20:03

Att använda kranvatten i järnrost laboration. Det som var tillgänglig hemma , så jag utförde laborationen med kranvatten. Jag har fick resultatet som den ska vara men frågan är det tillförlitlig metod eller inte? Eftersom vi vet att kranvatten kan vara felkälla via laborationer då den kan vara blandad med klor som kan ändra materia  egenskaper.

Dalal 38
Postad: 25 jul 20:15

Samt jag har användat en tesked som mått när jag hällde koksalt och bikarbonat i glas 1 receptiv glas 2 för att se hur dessa saltar kan påverka järnrostning  i en kvarts glas vatten. Så jag har inte våg hemma jag kunde inte våga precis hur mycket gram salt ska jag tillsätta utan en tesked. Så jag undrar kan denna metod vara otillförlitlig.

mag1 5362
Postad: 25 jul 20:51 Redigerad: 25 jul 20:51

Du kan argumentera för att användandet av kranvatten i metoden, i sig kan vara en felkälla. Det finns t.ex. joner i kranvatten, vilka kan påverka korrosionen av järnet (bl.a. kloridjoner som du nämnde).

Teskedens påverkan kan du nog argumentera både för och emot. Du använde en volym av de olika ämnena, istället för en massa, vilket är mindre exakt än just massan. Men, å andra sidan så kan du angiva volymen, och på så vis kan läsaren få en uppfattning om mängden som använts. Det viktiga i detta sammanhang är att natriumklorid respektive natriumvätekarbonat fanns med i de olika glasen, och du kan då försöka dra slutsatser om korrosionen utifrån dessa joners påverkan. De exakta mängderna är kanske inte lika viktiga.

Dalal 38
Postad: 25 jul 21:35

Juste, det stämmer.

En fråga till tack.  Jag kunde inte hitta i internet hur lång tid tar det för järn att rostas? Jag har googlat flera gånger men det finns inte exakt mätvärde ? 

Min lärare kommentar:

”Du bör ha ett mätvärde, en siffra i din hypotes, baserad på bakgrundsfaktatexten. Om det inte går kan du använda dig av en frågeställning. Du ska inte ha både och. Du kan anta visst antal timmar för att rost ska bildas.”

Jag har skrivit :

FRÅGESTÄLLNING
Vad innebär rostning eller att en järn rostas?


HYPOTES
Jag tror att järnspik rostas när den kommer i kontakt med vatten och syre beroende på spiktyp, temperaturen och kemisk förening som orsakade rosten.


Jag tänker svara så:

jag  kan väljer att ställa en fråga om hur lång tid det tar för järn att rostas och tar bort mitt hypotes och därmed besvara i diskussion hur mycket det tar . Annars jag kunde inte hitta någon fakta som kan stödja resultatet. Kan jag får hjälp med detta?

Svara Avbryt
Close