2 svar
147 visningar
Shsu är nöjd med hjälpen
Shsu 27
Postad: 13 apr 15:15

labbrapport

jag har gjort en laboration om Arkimedes princip där jag skulle rita krafter jag har gjort på detta sätt är det rätt eller hur ska man rita krafterna enligt tabellen som finns ovan? 

Pieter Kuiper Online 7396
Postad: 13 apr 15:28

Flyter alla dessa ämnen?

(Och en laborationsrapport ska innehålla text. Prosa.)

Shsu 27
Postad: 13 apr 15:59

Att bekräfta Arkimedes princip

Material:

Tyngd i olika material (Bly, Mässing, Aluminium, Trä) Stativ Dator med LoggerPro och LabQuest inkopplad Kraftgivare

Sytråd Mätglas med vatten

Skjutmått

Utförande:

1. Koppla in LabQuest till datorn och nollställ kraftgivaren.

2. Välj en cylinder i valfri metall. Häng cylindern i kraftgivaren och fyll i tyngden (kraften) i tabellen nedan.

3. Sänk stativet så att cylindern hänger i vattnet. Vad är visar kraftmätaren nu? (Fyll i tabell)

4. Beräkna skillnaden av krafterna när cylindern hänger i luften och när den hänger neddoppad i vatten. (Fyll i tabell)

5. Ta mått på cylindern med hjälp av ett skjutmått och beräkna cylinderns volym. (Fyll i tabellen)

6. Vad är tyngden för vatten med samma volym som cylinderns volym? (Fyll i tabell)

7. Gör en skiss på baksidan av pappret som visar vilka krafter som verkar på cylindern då den är nedsänkt i vattnet och ange storleken av dessa. Rita krafterna i proportion till varandra.

8. Upprepa hela proceduren för cylindrarna i de andra materialen. OBS! När ni gör försöket med träcylindern måste ni kanske tänka till och använda en annan metod.

9. Vad kan du dra för slutsats av försöken ovan, d.v.s. hur lyder Arkimedes Princip 

här är laboration beskrivning detta är inte hela labbrapport detta är bara resultat 

Resultat

Redovisning av mätresultat, observationer och beräkningar som genomförts samt eventuella tabeller och diagram. Tänk på att redovisa formler och omskrivningar av dessa samt använda rätt storheter och enheter. Skriv gärna formler och beräkningar med hjälp av ekvationsverktyget i word. Beräkningar ska vara redovisade på ett sätt så att de är lätt att följa. Under denna rubrik ska inga egna slutsatser av resultatet dras.

Svara Avbryt
Close