7 svar
180 visningar
Zxcvbnm11 7
Postad: 26 okt 2021 19:37

Laboration bestämma densiteten

Ska göra en labb där man ska mäta volymen och massan på ett ämne för att ta reda på vilket det är och redovisa i ett diagram. En fråga som ska besvaras är varför den anpassade linjen mellan punkterna inte går igenom origo men jag hittar inget tydligt svar på detta. Kan någon förklara på en högre nivå?

Groblix 405
Postad: 26 okt 2021 19:50

Densiteten ges av:

  ρ=mV.

Om du kikar lite närmare på vad k-värdet på din linje motsvarar så där det yx=mV, alltså densiteten.
Linjen du får fram om du har massan på y-axeln och volymen på x-axeln går mycket väl gå genom origo. Du borde menat varför linjen går genom origo? Tänker jag galet?

Zxcvbnm11 7
Postad: 26 okt 2021 19:51

Frågan lyder: Hur kommer det sig att er anpassade linje inte går igenom origo?

FysikStugan 72
Postad: 26 okt 2021 19:53

Det beror på olika felkällor, kan du komma på några?

Zxcvbnm11 7
Postad: 26 okt 2021 19:57

Typ att vi inte får exakta mätvärden då vågen inte visar helt exakt. Vi kan ha beräknat volymen fel, märgel med linjalen. Vad finns det mer?

FysikStugan 72
Postad: 26 okt 2021 20:31

Jaa, precis så. Kanske framförallt vågens noggrannhet samt hur volymen bestäms spelar roll

Zxcvbnm11 7
Postad: 26 okt 2021 20:33

Men varför går den inte genom origo då?

FysikStugan 72
Postad: 26 okt 2021 20:39

För att dina uppmätta värden inte stämmer överens över hur det är i verkligheten. Säg att du när du gör labben har flera olika massor av ett ämne som hör till olika volym. Om du sedan sätter ut punkterna i en graf där x axeln är massan och y axeln värdet för volymen. Om du då försöker anpassa en linje till den kommer linjen (på grund av mätfelen) inte gå genom origo eftersom sambandet   ρ=m/V inte blir helt exakt

Svara Avbryt
Close