17 svar
152 visningar
Anonym2005 442
Postad: 11 apr 13:39 Redigerad: 11 apr 13:44

Laboration om induktion

Hej!

Jag ska ha en labb om induktion. Vi får 1 linjal, 3 spolar med olika lindringdvarv, en stavmagnet och vi kan hela tiden mäta strömmen samt spänningen med ett oscilloskop. Syftena är att visa att magneter inducerar en ström och en spänning i en spole om den rör sig igenom den. Samt att spolens varvtal kommer att påverka den inducerade spänningen.

Jag förstår att jag ska släppa igenom magneten genom spolen. Men jag vet inte hur jag ska komma fram till något resultat? Jag känner även till formeln Wb= A*B samt e=-N * dWb/dt

ThomasN Online 1851
Postad: 11 apr 14:38

Jag antar att resultatet är vad ni mäter med oscilloskopet.

Jämför vad som händer när fallhöjden ändras, vad beror det på?
Jämför de olika spolarna vid samma fallhöjd.

Anonym2005 442
Postad: 11 apr 15:22
ThomasN skrev:

Jag antar att resultatet är vad ni mäter med oscilloskopet.

Jämför vad som händer när fallhöjden ändras, vad beror det på?
Jämför de olika spolarna vid samma fallhöjd.

Men genom att släppa igenom den från en högre höjd, kommer starthastigheten vara större. Men den kommer fortfarande ha en acceleration neråt. Kan jag beräkna Wb genom att beräkna arean på cylindern (röret cirkels area)? 

ThomasN Online 1851
Postad: 11 apr 15:30

Högre höjd ger högre hastighet när magneten passerar genom spolen. (Starthastigheten är ju noll).

Jag är lite osäker på vad syftet är med laborationen. Ska ni räkna ut magnetisk flöde från stavmagneten?

Anonym2005 442
Postad: 11 apr 15:37
ThomasN skrev:

Högre höjd ger högre hastighet när magneten passerar genom spolen. (Starthastigheten är ju noll).

Jag är lite osäker på vad syftet är med laborationen. Ska ni räkna ut magnetisk flöde från stavmagneten?

Grejen är att jag copy pasta det vi skulle göra (syftena). Tycker själv det är lite otydligt, men tror inte min lärare vill ge mer information (med tanke på att jag frågat många frågor). Men varför tänker du att det är bättre att släppa magneten från en höjd?

Anonym2005 442
Postad: 11 apr 15:38
ThomasN skrev:

Högre höjd ger högre hastighet när magneten passerar genom spolen. (Starthastigheten är ju noll).

Jag är lite osäker på vad syftet är med laborationen. Ska ni räkna ut magnetisk flöde från stavmagneten?

Just, vi får heller ingen tidtagare. Så vi får klara oss utan det med...

ThomasN Online 1851
Postad: 11 apr 16:06

Min ide med olika höjd är att t.ex dubbel höjd ger dubbel hastighet som borde ge
dubbel flödesförändring (dWB/dt), som borde ge dubbla spänningen.

Sen kan hålla sig till en höjd och jämföra mätresultaten från olika spolar. Större N ger större spänning.

Låter det vettigt?

Pieter Kuiper Online 7513
Postad: 11 apr 16:10
ThomasN skrev:

Min ide med olika höjd är att t.ex dubbel höjd ger dubbel hastighet  

Inte riktigt...

ThomasN Online 1851
Postad: 11 apr 17:16

Misstag! Dubbel höjd ger 2 ggr så stor hastighet.
Tack Pieter

Anonym2005 442
Postad: 11 apr 19:15
ThomasN skrev:

Min ide med olika höjd är att t.ex dubbel höjd ger dubbel hastighet som borde ge
dubbel flödesförändring (dWB/dt), som borde ge dubbla spänningen.

Sen kan hålla sig till en höjd och jämföra mätresultaten från olika spolar. Större N ger större spänning.

Låter det vettigt?

Hur kan en höjd ge en flödesförändring?

ThomasN Online 1851
Postad: 12 apr 01:24

Den inducerade spänningen beror på hur snabbt det magnetiska flödet ändras när magneten passerar igenom spolen och den förändringen är beroende beroende av magnetens hastighet då.

Anonym2005 442
Postad: 13 apr 18:04 Redigerad: 13 apr 18:04
ThomasN skrev:

Den inducerade spänningen beror på hur snabbt det magnetiska flödet ändras när magneten passerar igenom spolen och den förändringen är beroende beroende av magnetens hastighet då.

Så det jag kan göra är att visa att om stavmagnetwn är innuti spolen (utan rörelse) får vi ingen spänning/ström. Men om vi släpper den, får den ström/spänning. Och ju högre höjd vi släpper den, desto högre spänning/ström? Sen visar vi att om vi släpper magneten från olika samma höjd i jmf olika varvtal hos spolar, ser vi att ju högre varvtal, desto mer spänning/ström. Låter bra nog för att besvara  syftena?

ThomasN Online 1851
Postad: 13 apr 19:57

Jag tycker att det motsvarar mer än väl syftet med labben!

(Du skrev: "om vi släpper magneten från olika samma höjd". Jag antar att du menar samma höjd, olika spolar)

Anonym2005 442
Postad: 13 apr 21:41
ThomasN skrev:

Jag tycker att det motsvarar mer än väl syftet med labben!

(Du skrev: "om vi släpper magneten från olika samma höjd". Jag antar att du menar samma höjd, olika spolar)

Ja, skrev det fort då min mobil var på väg att ladda ur. Men man kan ju också släppa magneterna från olika höjd för att visa att ju "snabbare" de rör på sig, desto högre spänning om man kollar på samma spole. Har en till fråga angående labben. Kan jag beräkna magnetiska styrkan hos stavmagneten om jag har strömmen, spänningen varvtalen för spolerna? Är det möjligt?

Anonym2005 442
Postad: 13 apr 21:42
ThomasN skrev:

Jag tycker att det motsvarar mer än väl syftet med labben!

(Du skrev: "om vi släpper magneten från olika samma höjd". Jag antar att du menar samma höjd, olika spolar)

Jag kanske också kan räkna ut arean på spolerna, om det skulle hjälpa till att beräkna magnetiska styrkan. Men är det ens möjligt?

ThomasN Online 1851
Postad: 13 apr 23:56

Du ger dig inte, och det är bra. Man ska vara nyfiken.

Genom formeln e(t) = -Ndθdt från ditt första inlägg så kan du räkna ut hur flödet genom spolen förändras.  Men det θ vi har här ju bara det flödet som går genom spolen, inte hela det magnetiska flödet från stavmagneten.
Det finns också felkällor som kan ställa till det. T.ex om magneten faller mitt i spolen eller vid ena sidan, om den inte faller rakt ner osv...

Anonym2005 442
Postad: 14 apr 16:37
ThomasN skrev:

Du ger dig inte, och det är bra. Man ska vara nyfiken.

Genom formeln  från ditt första inlägg så kan du räkna ut hur flödet genom spolen förändras.  Men det θ vi har här ju bara det flödet som går genom spolen, inte hela det magnetiska flödet från stavmagneten.
Det finns också felkällor som kan ställa till det. T.ex om magneten faller mitt i spolen eller vid ena sidan, om den inte faller rakt ner osv...

Därför blir det nog svårt. Okej, jag fattar! Jag har en till fråga som kan klargöra laborationen ännu mer och som hade varit väldigt hjälpsamt. Hur ska jag tolka e(t) = -Ndθdt. Jag tänker med på dWb/dt? Som jag förstår det så är det magnetiska styrkan * Arean deriverat med avseende på tiden. Alltså skillnad i magnetisk styrka * Arean under en viss tid. Tycker det blir ganska flummigt...

ThomasN Online 1851
Postad: 16 apr 00:53

Magnetiskt flöde brukar betecknas med grekiska bokstaven θ och har enheten Wb
θ = B*A Där B betecknar magnetisk flödestäthet (enhet Wb/m2 eller T), och A är area.

I fallet med vår fallande magnet så kommer mer och mer av flödet från magneten att passera genom spolen när magneten närmar sig.


Svara Avbryt
Close