1 svar
103 visningar
mirou är nöjd med hjälpen!
mirou 134
Postad: 13 sep 2017

Laborationsrapporter - Hypotes?

Visste inte riktigt var jag skulle placera denna men hur är det där med att skriva hypotesen i en labbraport? Man har fått en laborationsuppgift att utföra, och man gissar efter hur mycket man själv känner till eller får en känsla av vad som ska hända.

Sen finns det ju massa teori och annat bakom experimentet. Typ att tyngdkraften drar ner saker med viss kraft osv.

Hur ska man lägga fram en hypotes? Är det liksom baserat på vad man själv får för känsla eller vad teorin säger?

Kan tycka att man redan i inledningen då har besvarat frågeställningen om man hänvisar till befintlig teori. Det borde man väl snarare besvara i diskussionsdelen?

Teraeagle 3936 – Moderator
Postad: 13 sep 2017 Redigerad: 13 sep 2017

Din hypotes är det resultat du förväntar dig från försöket.

Ett exempel: Du ska ta reda på kokpunkten för vatten.

Teori: Här beskriver du fysikaliskt/kemiskt vad som händer vid kokpunkten. Dvs själva konceptet.

Hypotes: Här beskriver du vad du tror kommer att hända. Troligtvis förväntar du dig att vattnet kokar vid 100 grader och motiverar varför du tror det. Du kan basera det både på saker du har läst och din egen erfarenhet/känsla.

Metod: Här beskriver du hur proceduren går till och vilken utrustning som används.

Resultat: Här skriver du kortfattat och rakt på sak vad resultatet blev utan att blanda in några åsikter.

Diskussion: Här ska du nu jämföra din hypotes med teorin och resultatet. Din hypotes var att vattnet skulle koka vid 100 grader men resultatet kanske blev 99 grader. Du försöker då förklara avvikelsen genom att hitta förklaringar i teorin och identifiera eventuella felkällor under försöket. Du kanske hade skrivit i teorin att kokpunkten beror på lufttrycket och att kokpunkten för rent vatten är 100 grader vid 1 atm tryck, men trycket kanske var något lägre och därför gav en lägre kokpunkt? Kanske var inte termometern konstruerad för att mäta så höga temperaturer? Kanske du inte använde 100 % rent vatten. I diskussionen kan du också ge förslag på hur försöket skulle kunna förbättras.

Referenser: De källor du har använt när du skrev teoriavsnittet.

Svara Avbryt
Close