5 svar
233 visningar
Natascha 1204
Postad: 12 maj 2019

Lådagram Ma2c

Hej. Jag har följande uppgift som jag bifogar nedan. Jag behöver hjälp med min lösningsmetod som lyder: 

Om jag vill få det absolut lägsta medelvärdet så kan jag rada upp en kombination av värdena: 2, 3, 6, 11 och 20  så att summan blir så liten som möjligt tills att jag kommer upp i 11 värden. Jag adderar dem och dividerar med 11. Motsatsen gäller för mitt absolut högsta medelvärde. Då använder jag samma värden tills att jag kommer upp till 11 st och försöker få talet så högst som möjligt. 

Jag börjar att kombinera ihop talen för en så liten slutsumma som möjligt men jag landar inte exakt på det medelvärde som eftersökes. Vart gör jag fel?

Vart gör jag fel?

Det går inte att svara på, eftersom du inte berättar vilka tal du har kommit fram till.

Vilka värden har du valt, vad får du för medelvärden och vad säger facit?

Natascha 1204
Postad: 12 maj 2019

För minsta medelvärde lägger jag upp kombinationen: 2+2+2+2+3+3+6+6+6+11+20 = 63/11 = 5,72... Facit säger att minsta värde = 6,6. Det kanske finns gränser om hur jag kan kombinera dessa värden med varandra? 

Numrera de 11 personerna 1-11 från den lataste till den hurtigaste. Du vet att nr 1 tränade 2 ggr. Du vet att nr 11 tränade 20 ggr. Vilket nummer har medianen, spm tränade 6 ggr? Vilket nummer har 25%, som tränade 3 ggr? Vilket nummer har 75 %, som tränade 11 ggr?

Med de siffrorna du har valt är nedre kvartilen 2, medianen är 3 och övre kvartilen är 6.

Natascha 1204
Postad: 12 maj 2019

Ifall jag gör som så att jag delar upp lådagrammet i 25% så får jag en kombination av värden som ser ut såhär: 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 6 + 6 + 6 + 11 + 11 + 20 = 73/11 = 6,6 

Jag fick också minsta möjliga summa till 73.

Svara Avbryt
Close