2 svar
72 visningar
hjälpennaturare123 156
Postad: 4 mar 19:48

Laddade partiklar i magnetfält

Hej, 

Jag förstår hur man löser denna fråga men förstår inte hur man ska veta vilken riktning magnetfältet har.

Figurerna visar ett elektronstrålerör. Elektronernas väg beskrivs av den ljusa kurvan/linjen. I figur 1 avlänkas elektronerna av ett elektriskt fält. I figur 2 får man elektronerna att gå rakt fram genom att dessutom lägga på ett magnetfält. Accelerationsspänningen och spänningen över plattorna A och B är båda 1,3kV. Avståndet mellan plattorna A och B är 5,5cm.

a) vilken platta är positivt laddad.

Det var platta A

b) Vilken riktning har magnetfältet och vilken magnetisk flödestäthet har fältet? Förstod som sagt hur man räknade ut den magnetiska flödestätheten men inte hur man vet dess riktning. Skulle uppskatta hjälp

Teknolog781 2
Postad: 4 mar 23:31

Elektronen är en negativt laddad partikel. Så den dras till den positivt laddade plattan.

ThomasN 1837
Postad: 5 mar 12:32

När det gäller magnetfältet:

Tänk på att bilden visar en positiv laddning.

Svara Avbryt
Close