12 svar
243 visningar
tintin123 60
Postad: 23 mar 2019

Laddningar

Fråga: Tre små laddade kulor med laddningarna +1,2 nC, +2,5 nC och –3,0 nC är placerade i var sitt
hörn av en kvadrat med sidan 10,0 cm. Beräkna storleken av den resulterande kraft som verkar
på kulan med laddningen +1,2 nC.

uträkning:

Q1= 1,2 nc Q2= 2,5 nc Q3= -3nc

räknar med pytagoras sats för att få fram d

a^2+b^2=c^2  0,1^2+0,1^2= 0,02=c^2

c=roten ur 0,02= 0,1414m=d

F=k*Q1*Q2*Q3/d^2= 9*10^9*(1,2*10^-9*2,5*10^-9*-3*10^-9)/0,1414^2

F= -4,0512*10^-15 N 

detta är fel svaret är 2,5 mikro-newton

vad gör jag för fel

 

Dr. G 5407
Postad: 23 mar 2019

Varifrån fick du

F=k*Q1*Q2*Q3/d^2

?

Jag förstår inte alls vad det är du gör. Använd Coulombs lag sitället och beräkna vilken kraft Q3 respektive Q2 påverkar Q1 med. När du fått fram dessa båda krafter har du nytta av Pythagoras sats för att beräkna resultanten.

tintin123 60
Postad: 24 mar 2019

när man räknar ut kraften mellan Q1 och Q2 ska man inte då räkna ut pytagoras sats för att få den kortaste sträckan mellan dessa laddningar som blir d och sedan räkna ut kraften med formeln F=k*(Q1*Q2)/d

Nej, du skall först beräkna vilken kraft var och en av de båda andra laddningarna utövar på laddningen och därefter beräkna den resulterande kraften från de båda andra laddningarna.

Dr. G 5407
Postad: 24 mar 2019

Visst, avståndet mellan laddningarna 1.2 nC och 2.5 nC får du ut med Pythagoras sats.

tintin123 60
Postad: 24 mar 2019

nu gjorde jag så här 

F1= 9*10^9*(-3*10^-9*1,2*10^-9)/0,01= -3,24*10^-6

F2= 9*10^9*(2,5*10^-9*1,2*10^-9)/0,04= 6,75*10^-7

6,75*10^-7-3,24*10^-6= -2,565*10^-6

hur ska jag nu använda pytagoras sats för att få en resulterande kraft

Dr. G 5407
Postad: 24 mar 2019

Avståndet för F2 är fel. Använde du Pythagoras?

tintin123 60
Postad: 25 mar 2019

ah man ska använda pythagoras mellan Q1 och Q2

tintin123 60
Postad: 25 mar 2019

jag använda mig av Pythagoras sats till F2 men fick då 1,356*10^-6N.

Sedan när du adderar denna kraft med F1 så får jag -1,884*10^-6 som inte är rätt 

vad gör jag för fel nu?

Dr. G 5407
Postad: 25 mar 2019

Du har lagt ihop fälten som om de vore parallella. Du måste ta hänsyn till vinkeln mellan dem. 

tintin123 60
Postad: 25 mar 2019

hur räknar jag med vinkel i denna uppgift?

Dr. G 5407
Postad: 25 mar 2019

Enklast är att dela upp det sneda fältet i en horisontell och en vertikal komposant.

Svara Avbryt
Close