Leos0501 23
Postad: 27 feb 20:24

låg inflation samtidigt som låg ränta

hej! jag har fastnat på en samhällskunskapsfråga inom kursen samhällskunskap 1B som lyder så här: 

ett land har problem med låg inflation och för låga räntor. Förklara hur detta problem kan uppstå och vilka följderna av detta kan blir?

- men leder inte en låg ränta till en ökad produktion och konsumtion i samhället, och därmed lägre arbetslöshet och högre inflation. Hur kan en låg ränta leda till en låg inflation?

Mesopotamia 1009
Postad: 27 feb 20:36

Hej, 

Det står inte att räntan leder till lägre inflation, utan att det är låg inflation samtidigt som låga räntor.

Det här påminner om Sverige för några år sedan innan den milda finanskrisen som vi är i just nu.

Vad var följderna av det? Hur är det nu?

Leos0501 23
Postad: 27 feb 20:51 Redigerad: 27 feb 20:54

okej, jag tänkte mer att när inflationen är låg under en högkonjunktur, så använder riksbanken styrräntan (höjer den?) för de andra bankerna ska höja sina räntor, för att minska den ekonomiska konsumtionen i ett land.  

nu är det väl lågkonjunktur med hög inflation men också hög inflation. Menar du pandemin, men då var väl inflationen hög? (redigering: kom på att inflationen var låg under pandemin). Okej då förstår jag vad du menar för Sverige hade både låg inflation och låg ränta- men följden är väl då att inflationen ökar och räntan höjs- vilket är läget idag eller?

Leos0501 23
Postad: 27 feb 21:01

Skulle man kunna säga att en effekt av en tid med låg inflation och låga räntor- är en period av hög inflation och höga räntor?

Svara Avbryt
Close