6 svar
44 visningar
Toovee 5
Postad: 12 jun 2019

Läges- och rörelseenergi i lodräta cirkelbanor

I uppgift a beräknar jag hastigheten i punkt B genom att jag vet att lägesenergin i A är ekvivalent med rörelseenergin i B (eftersom den totala energin bevaras och det finns ingen lägesenergi i punkt B). När jag sedan ska räkna ut normalkraften i punkt C behöver jag ju veta hastigheten även där. Jag vet att lägesenergin i A är densamma som rörelseenergin+lägesenergin i C, dvs. Wa=Wc. Alltså borde jag ju därmed kunna lösa ut v genom att ta roten ur: (2Wc-mg*0,2)/0,050. Men jag får fel svar så vad för jag för fel?

Affe Jkpg 4816
Postad: 12 jun 2019

I punkten B ska man anta att bilen just påbörjat sin cirkelrörelse. Till normalkraften (N) adderas då också centripetalkraften och vi skriver:

N=mg+mv2r=m(g+2ghr)=mg(1+2hr)

Toovee 5
Postad: 12 jun 2019

Ja jag gjorde så efter att jag löst ut hastigheten i B. Men det är i punkt C jag inte förstår hur jag ska få fram hastigheten.

Affe Jkpg 4816
Postad: 12 jun 2019

I punkten C är det centrifugal-kraften och tyngdkraften som precis ska balansera varandra.

mg=mvC2r

Åsså tappar bilen hastighet från punkten B till punkten C

mvB22-mg2r=mvC22

Toovee 5
Postad: 12 jun 2019

Ja då får jag svaret på uppgift b dvs den minsta hastigheten bilen kan ha i C. Men för att få fram den ”riktiga” hastigheten (i uppgift a i punkt C) borde jag ju kunna lösa det som ovan. Jag förstår nämligen inte facit:

Affe Jkpg 4816
Postad: 13 jun 2019
Affe Jkpg skrev:

I punkten C är det centrifugal-kraften och tyngdkraften som precis ska balansera varandra.

mg=mvC2r

Åsså tappar bilen hastighet från punkten B till punkten C

mvB22-mg2r=mvC22

mvC22=mvB22-mghC ;    hC= 2rmvB22=mghBmvC22=mghB-mghC vC2=2g(hB-hC)

Affe Jkpg 4816
Postad: 13 jun 2019

Annars kan man bara resonera utifrån att:

mvC22=mgh   där h=hA-hC

Svara Avbryt
Close